Magdalena Andersson
Magdalena Andersson får frågor. Foto: Phil Jamieson.

Vårbudgeten svävande om upphandling

Regeringen slår i vårbudgeten än en gång fast att offentliga upphandlingar inte ska medverka till social dumpning. Några närmare detaljer om tidsramen för lagstiftningsarbetet bjuds dock inte.

Kommentus metodhandboken

Idag presenterar regeringen sin vårbudget på olika platser landet över. Civilminister Ardalan Shekarabi gör exempelvis sitt framträdande i Umeå.

Rent allmänt påverkar flyktingströmmarna fördelningen med mer pengar till kommuner för vård och omsorg. Förstärkta resurser ges också till exempelvis Migrationsverket och Polisen.

Regeringen slår i 2016 års ekonomiska vårproposition än en gång fast att offentliga upphandlingar inte ska medverka till social dumpning. Krav på villkor enligt svenska kollektivavtal ska ställas.

– Med den svenska modellen som grund och moderniseringen som verktyg ska vi ta oss an vårt lands utmaningar, säger finansminister Magdalena Andersson.

Större nyheter med bäring på upphandling lyser med sin frånvaro. Regeringen meddelar att man arbetar med att ta fram en nationell strategi för upphandling där innovationsupphandling ingår.

Några mer exakta besked om när i tid som denna strategi ska vara klar, eller när den proposition som ska genomföra upphandlingsdirektiven kommer, ges däremot inte.

Sedan den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten lämnats till riksdagen kan ledamöterna lämna följdmotioner med alternativa förslag under två veckor. Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som ingår i vårpropositionen bereds av finansutskottet. Riksdagen fattar beslut under juni månad.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *