Carina Lindfelt
Carina Lindfelt är inte nöjd med kompromissen. Foto: Sören Andersson.

Upphandlingskompromiss samlar stöd

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna backar upp regeringens upphandlingskompromiss. Även om alla inte är nöjda väntas den nya propositionen i maj passera riksdagen utan problem.


Svenskt Näringsliv tar strid om de sista byggstenarna i den nya svenska upphandlingslagstiftningen. Carina Lindfelt, avdelningschef för arbetsmarknad inom organisationen, beskriver det omarbetade förslaget kring arbetsrättsliga krav som förödande för konkurrensen och för seriösa företagare:

– Fortfarande skulle förslaget innebära en rad strukturella problem för svensk arbetsmarknad. En viktig del i att göra kollektivavtal attraktiva för arbetsgivare handlar om rätten att förhandla om semester- och arbetstidsvillkor som avviker från lagstiftningen.

Jämfört med den skrivning som röstades ner i riksdagen i höstas har den nya propositionen modifierats på flera punkter. Hit hör att uppmaningen om att ställa krav på tjänstepension och försäkringar i nivå med kollektivavtal tagits bort.

Tröskelvärden undantar dessutom två tredjedelar av alla upphandlingar från detta regelverk. Syftet med det undantaget är att inte komplicera för små företag.

Dessa förändringar har fått Kristdemokraterna att acceptera förslaget. Även Sverigedemokraterna meddelar att man kommer att rösta med regeringen vid voteringen i riksdagen.

Till SVT Nyheter säger partiets ekonomisk-politiske talesman Oscar Sjöstedt:

– Vi är positiva till ordning och reda inom offentlig upphandling och sammantaget är det här ett bra förslag.

Det utlovade stödet betyder att upphandlingslagen kommer att kunna passera riksdagen med mer än tillräcklig majoritet. Omröstning sker den 3 maj.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *