Lena Micko
Vill veta mer. Foto: Hans Alm.

Undrar verkligen hur det går

År 2017 infördes skyldigheten att ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Nu är regeringen nyfiken på hur det gått med den saken och ber Statskontoret att undersöka hur myndigheterna har arbetat med frågan.

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera hur statliga myndigheter har arbetat med att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar. Syftet är bland annat att öka kunskapen om hur bestämmelserna om sådana villkor tillämpas.

– Vi behöver bättre fakta om hur myndigheterna arbetar med detta så att vi kan utveckla användandet av offentlig upphandling som ett verktyg för ett mer socialt hållbart samhälle i linje med den nationella upphandlingsstrategin, säger civilminister Lena Micko.

Statskontoret ska följa upp och analysera myndigheternas arbete med att ställa arbetsrättsliga villkor. I uppdraget ingår att föreslå hur myndigheternas förutsättningar för detta kravställande kan förbättras.

– Genom att myndigheter ställer arbetsrättsliga villkor i upphandlingar kan skäliga anställningsvillkor och schysst konkurrens säkerställas, betonar Lena Micko.

Utredarna ska redovisa vilka effekter myndigheterna anser att de har uppnått genom att ställa arbetsrättsliga villkor. I rapporten ska även goda exempel på sådant arbete redovisas.

Regeringen pekar särskilt Upphandlingsmyndigheten och arbetsmarknadens parter som uppgiftslämnare i utredningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 december.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *