Voteringsknappar
Riksdagsomröstning igen den 3 maj. Foto: Melker Dahlstrand.

Tungt ja till arbetsrättsliga krav

Finansutskottet säger ja till regeringens modifierade förslag om krav på arbetsrättsliga villkor vid vissa upphandlingar. Förslaget väntas gå igenom riksdagen och börja gälla från den 1 juni.

Finansutskottet ställer sig bakom regeringens förslag om att krav i vissa fall får ställas på arbetstid, lön och semester vid offentlig upphandling. Fast det är ett oenigt utskott som uttalar sig.

Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna tycker inte att riksdagen ska omfamna regeringens förslag. Anledningen till att de tre partierna reserverar sig är att riskerna för att småföretag missgynnas bedöms finnas kvar även med de nya skrivningarna.

Det var i november i fjol som riksdagen röstade nej till de delar av regeringens upphandlingsproposition som rörde särskilda arbetsrättsliga villkor. Det handlade bland annat om att vid behov ställa krav på arbetstid, lön, semester, försäkring och pension för leverantörernas personal.

Riksdagen riktade då ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med förslag för att komplettera lagstiftningen så att den fullt ut genomför EU-reglerna. Detta gjordes för en månad sedan.

Det modifierade förslag som finansutskottet nu alltså ställer sig bakom är ett resultat av förhandlingar mellan regeringen, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Till skillnad från tidigare ska krav bara gälla i upphandlingar över EU-tröskelvärdena samtidigt som försäkring och pension undantas från kravbilden.

Från utskottets sida finns bara önskemål om en smärre justering. Det är ett förtydligande om att de nya bestämmelserna endast ska gälla upphandlingar som påbörjas efter det att lagen justerats på denna punkt.

Debatt och beslut i riksdagen kring de arbetsrättsliga villkoren är planerad till den 3 maj. Förslaget väntas gå igenom med god marginal eftersom även Sverigedemokraterna har annonserat att partiet kommer att rösta med regeringen.

Lagändringen föreslås träda i kraft redan den 1 juni.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *