Cristina Glad
Cristina Glad har nu svart på vitt. Foto: Jens Christian.

Träter om orden ”i nivå med”

Region Skånes upphandlingsstrategiutskott var överens om att vid behov ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor. Fast det betyder inte fritt fram för krav på kollektivavtal.

Kommentus metodhandboken

Sociala krav vid upphandling orsakar politisk turbulens i Region Skåne. I höstas arbetade upphandlingsstrategiutskottet fram ett förslag till ny upphandlingspolicy. Alliansen och Socialdemokraterna med Miljöpartiet var då överens om att regionen ska ställa kollektivavtalsliknande villkor när upphandlingen så motiverar.

– Det var med förvåning vi noterade att S och MP i nämnderna hade en helt annan uppfattning, säger Liliana Lindström, moderat vice ordförande i utskottet.

I en sjukvårdsnämnd, Sus, krävdes kollektivavtalsenliga villkor. Sjukvårdsnämnderna Kryh och Sund gick steget längre – och krävde kollektivavtal.

– Eftersom vi menar att krav på kollektivavtal inte är förenliga med varken svensk lag eller europeisk rätt yrkade vi att en juridisk bedömning av att ställa sådana krav skulle göras, säger Cristina Glad, liberal regionpolitiker.

Enligt yttrandet, som tar avstamp i docent Andrea Sundstrands rapport skriven på uppdrag av Konkurrensverket, slås fast att det i en upphandling idag inte går att ställa krav på att leverantörer ska vara bundna av kollektivavtal. Däremot är det fritt fram att ställa sociala krav i enlighet med villkor som finns i kollektivavtal.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *