Ulf Lindberg
Ulf Lindberg är kritisk. Foto: Daniel Olsén.

Stor oenighet om pension och försäkring

Facken tycker att regeringen backat för mycket samtidigt som oppositionen anser att den gjorda eftergiften är för liten. Striden om kollektivavtalsliknande villkor vid upphandling ser ut att fortsätta.

Förenklingsutredningen Malmö

Lagrådsremissen med förslag till hur krav enligt kollektivavtal ska ställas vid upphandling fortsätter att debatteras. Regeringens förslag är att, där så bedöms nödvändigt, villkor ska ställas på lön, arbetstid samt semester. Krav på försäkringar och pensionsavsättningar bryts ut och görs frivilligt.

Borgerliga partier och branschorganisationer menar att regeringen inte backat tillräckligt.

– Ställs krav på kollektivavtalens pensioner och försäkringar ger det utländska företag en gräddfil, eftersom de inte behöver uppfylla ett sådant krav. De svenska leverantörerna kommer att diskrimineras, menar Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Ökad risk för krångel är ett annat tema. I många branscher, exempelvis städbranschen, finns flera olika avtal med olika nivåer. Vilket ska gälla?

Från fackligt håll ses regeringens reträtt som alltför stor. Även om Kommunals jurist Oskar Taxén tycker att mycket är bra i förslaget saknar han inte kritik. Till Kommunalarbetaren säger han:

– Det är synd att regeringen backar på att det måste ställas krav om försäkringar och tjänstepension enligt kollektivavtal.

Sofia Råsmar, jurist vid TCO, håller med:

– Vi hade självfallet önskat att förslaget skulle inbegripa även tjänstepensioner och försäkringar, säger hon.

Varför oroas TCO av att kravet på pension och försäkring inte görs obligatoriskt?

– Inte minst tjänstepension är en viktig faktor för att en arbetstagare ska få en skälig pension och det ska inte påverkas av om denne arbetar i en verksamhet som upphandlats eller inte.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *