Eva Nordmark
Eva Nordmark hotar med EU-kommissionen. Foto: Jann Lipka.

Sätter upphandlingspress på regeringen

TCO:s Eva Nordmark sätter press på riksdagspolitikerna och regeringen i synnerhet. Kommer inte ett snabbt förslag kring arbetsrättsliga krav vid upphandling hamnar frågan på EU-kommissionens bord.


TCO skärper tonen kring de uteblivna reglerna om arbetsrättsliga krav i de nya upphandlingslagarna som röstades igenom i riksdagen. Organisationen överväger att anmäla Sverige till EU-kommissionen.

– Regeringen måste snabbt återkomma med ett nytt förslag, men ansvaret för att hitta en lösning vilar lika tungt på oppositionspartierna som genom att stryka paragrafer i lagförslaget satt Sverige i knipa, säger TCO-ordföranden Eva Nordmark.

Riksdagens beslut den 30 november om nya upphandlingsregler innebär att de bestämmelser som skulle ha öppnat för tvingande krav på anställdas villkor tas bort i den lagstiftning som börjar gälla från och med den 1 januari 2017. I riksdagsbeslutet uppmanas regeringen att utan dröjsmål återkomma med ett nytt förslag.

Eva Nordmark ser allvarligt på den situation som har uppstått:

– Detta är en så pass viktig fråga att vi är beredda att anmäla Sverige till EU-kommissionen om det inte sker en snabb lösning.

Hon poängterar att TCO har gjort denna typ av anmälningar tidigare – och har varit lyckosamma:

– Så sent som i våras tvingades Sverige skärpa lagen om anställningsskydd för att försvåra missbruket av visstidsanställningar.

TCO har även försökt att medla mellan de politiska blocken genom att lansera ett kompromissförslag. Den innehåller bland annat undantag för mindre upphandlingar så att små och medelstora företag inte ska drabbas så hårt.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *