Maria Malmer Stenergard är rikdsdagsledamot för Moderaterna och partiets talesperson i upphandlingsfrågor.

Så vill (M) stoppa oschysta villkor

POLITIK Moderaterna är mot krav på kollektivavtalsvillkor i upphandlingar, men vad är deras alternativ för att stoppa orimligt låga arbetsvillkor? Inköpsrådet har träffat Maria Malmer Stenergard, Moderaternas talesperson i upphandlingsfrågor.


Det är inte vanligt med politisk strid på riksdagsnivå om offentlig upphandling. Nu händer det. Regeringen vill att det ska bli obligatoriskt för upphandlare ska ställa krav på bland annat lön, försäkringar och pensionsavsättningar i nivå med kollektivavtal i offentliga upphandlingar, där det är lämpligt. Något som moderaterna och övriga allianspartier motsätter sig.

Inköpsrådet har träffat Maria Malmer Stenergard som är partiets företrädare i upphandlingsfrågor, för att få reda på hur Moderaternas lösning ser ut.

Håller du med om att det är ett problem att företag med oschyssta arbetsvillkor vinner offentliga upphandlingar?

Ja, vissa branscher är extremt utsatta. Det är ett jätteproblem som vi måste komma till rätta med.

Och hur ska det ske, om ni nu inte vill ha krav på villkor i nivå med kollektivavtal?

Vi måste arbeta med riktvärden. Vad kostar en chaufför i timmen om det ska vara vettiga villkor och man ska få med kostnader för fortbildning, försäkringar och annat.  Där kan Upphandlingsmyndigheten spela en roll och ge råd till upphandlare om lämpliga nivåer. Sedan specificerar man villkoren klart och tydligt som ett skall-krav i upphandlingen. Det här ska upphandlarna göra när de tycker att det är lämpligt. När och hur det ska användas ska vi inte reglera i lagen.

Ska upphandlaren också ställa krav på att arbetstagaren har minst en viss nivå på lönen?

Här ska vi vara försiktiga. Vi ska iaktta den svenska modellen som säger att vi inte ska lagstifta om löner.  Men jag kan tänka mig att Upphandlingsmyndigheten kan komma med rekommendationer som upphandlarna sedan använder för upphandlingar i branscher som är problematiska. Det kan man ju göra redan idag. Det står redan i lagstiftningen att man bör använda sociala krav där det är relevant. Allt det här kan man göra redan idag.

Vad säger du om att ställa krav på andra områden än lön och timkostnader? Ska upphandlare ställa krav på villkor för semester, arbetstid och försäkringar?

När det gäller arbetstid och semester har vi lagstiftning i Sverige. Anser vi att det är fel på den ska vi ändra på lagen. Vi ska inte ändra den genom kollektivavtal. Det tycker jag skulle vara helt horribelt

Ska krav på försäkringar och pensionsavsättningar för de anställda specificeras av upphandlaren?

Jag tycker det är problematiskt att ställa de kraven eftersom det leder till olika förutsättningar för svenska och utländska företag.  Utstationeringsdirektivet gör ju att vi inte kan ställa den här typen av krav på utländska företag som tar med sig sin arbetskraft till Sverige. Om det skulle bli obligatoriska krav får svenska företag sämre förutsättningar än utländska företag. Så kan vi inte ha det.

Men så är det ju redan idag. Många svenska företag har kollektivavtal och högre kostnader jämfört med utländska företag med utstationerad arbetskraft.

Jo, men det är en stor principiell skillnad. Nu står det ju företaget fritt att teckna kollektivavtal. De har ett eget val. Enligt regeringens förslag ska staten gå in och säga att du måste ha de här villkoren för dina anställda för att få offentliga kontrakt.

Det pågår en process i EU att ändra utstationeringsdirektivet för att villkoren för lokal och utstationerad arbetskraft ska bli mer lika. Är det en bra utveckling?

Nej, jag ser inte de bristerna i dag som regeringen påstår finns. Vi vill samtidigt värna om den fria rörligheten och den fria konkurrensen. När det gäller upphandling kommer ju inte det här nya initiativet från EU-kommissionen att hinna vara relevant för den lagstiftningen som regeringen vill ha.

Om vi ändå antar att det blir ett nytt utstationeringsdirektiv där vi kan ställa krav på utländska företag kring försäkringar för anställda. Vore det då okej att ställa krav på det i upphandlingar?

Som det ser ut idag missgynnar regeringens förslag svenska företag. Hur det blir i framtiden får vi se. Diskussionen kring utstationeringsdirektivet är i ett väldigt tidigt skede och det är för tidigt att ta ställning till konsekvenser av ett eventuellt nytt direktiv idag.

Du säger att problemet med orimligt låga löner går att åtgärda idag, utan ny lagstiftning. Varför ser det då ut som det gör i vissa branscher?

Det behövs rätt kompetens för att kunna ställa rätt krav. Här har Upphandlingsmyndigheten en viktig roll att hjälpa till. Sedan är ju uppföljningen viktig. Man kan ställa vilka krav som helst, men lever sedan inte leverantören upp till dem spelar det ingen roll. Här är uppföljning viktigt. Vi ska ha myndigheter som sköter sitt jobb och i många fall behöver upphandling och inköp prioriteras högre.


Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 reaktioner på ”Så vill (M) stoppa oschysta villkor

  1. Det är rimligen ett större problem än bristande upphandlarkompetens om låga priser ges i anbuden eftersom det drabbar vilken upphandling som helst från städtjänster till IT. Att ange golvpriser för många branscher (som håller för en argumentation) är oerhört svårt och att be en upphandlarmyndighet klara ut detta låter ju skrattretande när vi har andra aktörer i Sverige som kan löner. Det är ok att ifrågasätta saker men att göra det med mumlande halvmessyrer imponerar inte på mig.

Lämna ett svar till Katarina Bjerling Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *