Så skapas ansvarsfulla leveranskedjor

Att säkerställa socialt ansvarsfulla leveranskedjor vid upphandling är en utmaning. Upphandlingsmyndigheten lanserar nu ett omfattande stödpaket.


Sedan ett drygt år tillbaka har upphandlande myndigheter och enheter, när det finns risk för oskäliga arbetsvillkor, skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner. I begreppet oskäliga arbetsvillkor ingår bland annat risk för barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.

Skyldigheten gäller för arbete som utförs i länder där svensk rätt inte är möjlig att tillämpa. Det är dessutom möjligt att ställa mer långtgående krav.

Mot den bakgrunden lanserar Upphandlingsmyndigheten nu ett digert vägledningsmaterial för upphandlande myndigheter och enheter som vill genomföra upphandlingar med socialt ansvarsfulla leveranskedjor. Det bjuds på mallar för kontraktsvillkor, bilagor och tillämpningsstöd.

Stödet består dels av arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och dels av villkor om mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption (hållbara leveranskedjor). Arbetsrättsliga villkor för såväl när arbete utförs i Sverige som när arbete utförs utanför Sverige täcks in.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram materialet i nära samarbete med SKL Kommentus samt landsting och regioner. I takt med att myndighetens kunskap inom området arbetsrättsliga villkor ökar kommer stödet att utvecklas och kompletteras med bland annat metoder för behövlighetsbedömning.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *