Så har SD svängt om kollektivavtal

Med sitt nej till regeringens upphandlingsproposition svänger partiet i uppfattning. I en partimotion till riksdagen förespråkas krav på kollektivavtalsenliga villkor.


Sverigedemokraterna anser inte att de har ändrat uppfattning i frågan om kollektivavtalskrav vid offentlig upphandling. I så fall är minnet kort.

Partiet vill i en riksdagsmotion införa den så kallade vita jobb-modellen. Till kraven som ställs på anbudsgivaren vid upphandlingar som genomförs enligt denna modell hör att erbjuda kollektivavtalsenliga villkor.

Faktum är att Sveriegdemokraterna har motionerat om vita jobb-modellen två år i rad. Nu senast i partimotion 2014/15:3003 skriver Mattias Karlsson med flera att denna upphandlingsmodell kan appliceras på all offentlig upphandling.

Motionärerna, där Oscar Sjöstedt hör till undertecknarna, slår fast att modellen har provats i Stockholm och har lett till flera positiva erfarenheter.

Med sitt nej till upphandlingspropositionen går partiet alltså emot sitt tidigare krav på stärkta villkor för arbetstagare. Regeringen föreslår arbetsrättsliga villkor i nivå med svenska kollektivavtal eftersom det inte är möjligt att ställa krav på kollektivavtal.

Reaktionerna mot Sverigedemokraternas beslut om att gå med näringslivet i kollektivavtalsfrågan upprör många. På ledar- och debattsidor i många dagstidningar beskrivs idag partiet som arbetarfientligt.

Vita jobb-modellen innehåller även huvudentreprenörsansvar, alltså skyldighet för huvudentreprenören att ansvara för att även underentreprenörer följer de regler som ställs upp. Detta är hjärtefråga för partiet – som också ingår i den proposition som Sverigedemokraterna nu kommer att säga nej till.

I företagar- och arbetsgivarkretsar finns det en ingrediens i vita jobb-modellen som ogillas särskilt intensivt. Det är att upphandlarna kan ta fackföreningarna till hjälp för att kontrollera hur företagen uppfyller villkoren.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *