Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi tar nya tag. Foto: Bo Nordlin.

Regeringen laddar om med upphandling

Riksdagsomröstningen den 30 november innebär enligt Ardalan Shekarabi att Sverige inte fullt ut implementerar EU:s upphandlingsdirektiv. Regeringen lovar därför att återkomma med nya förslag samtidigt som arbete inleds kring regelförenklingar och överprövningsprinciper.


Omröstningen i riksdagen om de nya upphandlingslagarna kommer att ske som planerat den 30 november. Det meddelar civilminister Ardalan Shekarabi idag på morgonen under Upphandlingsmyndighetens årskonferens.

Finansutskottet önskar att de paragrafer som rör obligatoriska arbetsrättsliga krav i enlighet med svenska kollektivavtal tas bort ur propositionen. Utskottet ber också riksdagen att ge regeringen i uppdrag att lägga en ny proposition på det området.

– Det betyder att vi kommer att ha en ofullständig implementering av EU:s direktiv, konstaterar Ardalan Shekarabi som lovar att regeringen därför ska återkomma med nya förslag.

Att obligatoriet stryks innebär inte att frågan om sociala krav begravs:

– Detta påverkar inte möjligheterna att ställa arbetsrättsliga krav, vilket många upphandlande myndigheter redan gör.

Under konferensen pekar Ardalan Shekarabi på de fördelar som den nya lagstiftningen för med sig i form av förbättrade möjligheter till förhandling. Till plusvärdena för han också fram ökat fokus på hållbarhet med livscykelkostnader och att det blir lättare att åberopa tredjepartsmärkningar vid upphandling.

– För första gången i Sverige inför vi möjligheten att reservera kontrakt till sociala arbetsfrämjande företag.

Ett genomgående tema vid Ardalan Shekarabis framträdanden i under sommarens Almedalsvecka är att det är för många överprövningar av offentliga upphandlingar.

– Överprövning används som ett taktiskt verktyg. Så ska det inte vara, sa han.

Den svansföringen till trots har det hänt mycket lite på detta område. Trots att Överprövningsutredningen var klar redan i mars 2015 har den ännu inte resulterat i en lagrådsremiss.

I samband med att utredningen överlämnades angavs den 1 januari 2017 som datum för när dessa lagändringar skulle träda i kraft. Under konferensen gavs svaret på varför den verkar ha hamnat i byrålådan:

– Vi ska gå vidare med utredningens förslag som är relevanta, men behöver nog definitivt utreda fler lösningar som både garanterar rättssäkerheten samt gör överprövningarna mer effektiva och ändamålsenliga.

Som Inköpsrådet tidigare rapporterat håller departementet på att sondera terrängen inför en utredning kring förenklingar i det nationella upphandlingsreglerna för belopp under EU:s tröskelvärde.

– Tanken är att tillsätta den utredningen inom några månader för att den ska få jobba och lägga fram förslag senare under mandatperioden, säger civilministern.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *