Maria Malmer Stenergard
Maria Malmer Stenergard är fortsatt orolig för småföretagen. Foto: Anyphoto.

”Regeringen backar inte tillräckligt”

Regeringen har mildrat skrivningarna i förslaget till krav enligt kollektivavtal vid upphandling. Trots öppningen, i syfte att nå en bred politisk överenskommelse, kvarstår kritiken.


Civilminister Ardalan Shekarabi var under dagens presskonferens tydlig med att han tagit intryck av den kritik som bland annat oppositionen riktat mot förslaget till hur krav enligt kollektivavtal ska ställas vid offentlig upphandling. Enligt den remiss som idag lämnas till Lagrådet undantas tjänstepensioner och försäkringar från de obligatoriska kraven.

– Vi presenterar ett välavvägt förslag som tar hänsyn till invändningarna från bland annat riksdagsdebatten, sa Ardalan Shekarabi och poängterade att ”bollen nu ligger i riksdagen”.

Vänsterpartiet är överens med regeringen om ändrade upphandlingsregler. Ulla Andersson är Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson. Hon säger att ett viktigt första steg nu tas när det blir obligatoriskt med krav på lön, semester och arbetstid – samt att det blir möjligt att ställa krav på tjänstepension och försäkringar.

– I den senare delen behöver vi dock återkomma med regeringen för att utveckla lagstiftningen.

Maria Malmer Stenergard är ansvarig inom moderaterna för frågor som rör offentlig upphandling. Till Inköpsrådet säger hon, en kort stund efter presskonferensen, utan att ha sett förslagets alla detaljer:

– Givet vad som framkom på presskonferensen noterar jag att de mest skadliga delarna i regeringens förslag kvarstår. Små företag drabbas, vilket riskerar leda till färre jobb och högre priser.

Kommer ni, när nu kraven på försäkring och tjänstepension, tagits bort kunna stötta förslaget vid omröstning i riksdagen?

– Vi ska ha bra villkor på den svenska arbetsmarknaden, men inte osjysta villkor för de svenska företagen. Det här förslaget drabbar Sveriges jobbmotor, de små företagen, och det kan vi aldrig ställa oss bakom.

Är ni överens med regeringen om behovet av att förändra utstationeringsdirektivet så att även krav på tjänstepensioner och försäkringar kan bli obligatoriska på sikt?

– Nej, de förändringar som regeringen vill driva igenom motverkar den fria rörligheten inom EU. Den vill vi värna.

Emil Källström, Centerns ekonomisk-politiske talesperson, deltog i den riksdagsdebatt om upphandling som Ardalan Shekarabi bjöd in till i mitten av april. Han ställde då krav på en bred överenskommelse:

– Det är uppenbart att regeringen har backat från några av sina tidigare förslag. Det är ett steg åt rätt håll, men frågan är om det räcker. Vi kommer nu analysera lagrådsremissen och återkomma om hur vi ställer oss.

– För oss är det viktigaste att upphandlingsreglerna inte missgynnar små och växande företag.

Från fackligt håll vädras tydlig besvikelse. Avsaknad av tjänstepension och försäkringar beskrivs som viktigaste ”konkurrensfördelarna” för företag som saknar kollektivavtal.

– Bra med regler vid upphandling, men anmärkningsvärt att inget krävs i fråga om försäkringar och pensioner, säger Sacos ordförande Göran Arrius.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *