Ulf Kristersson
Ulf Kristersson vill ersätta ”ska” med ”får”. Foto: Fredrik Wennerlund.

Opposition vill släta ut proposition

Regeringens nya proposition kring arbetsrättsliga villkor vid upphandling beskrivs som en överimplementering av EU-direktivet. Centern, Liberalerna och Moderaterna uppmanar riksdagen att ersätta ”ska” med ”får”.


Centern, Liberalerna och Moderaterna vill att riksdagen avslår regeringens proposition 2016/17:163 kring arbetsrättsliga villkor vid upphandling. Det framgår av den följdmotion som lämnats in av bland andra Emil Källström, Mats Persson och Ulf Kristersson.

Till förändringarna i den nya proposition som regeringen återkommit med för de delar som avslogs av riksdagen i november hör att upphandlingar under tröskelvärdena undantas. Krav som går utanför den ”hårda kärnan”, det vill säga arbetstid, lön och semester, tas bort.

Detta till trots menar motionärerna att även det nya lagförslaget är problematiskt. Risken för att små företag kan komma att missgynnas ses som fortsatt stor. Lagstiftningen bedöms bli mycket komplicerad och tidskrävande för de upphandlande myndigheterna.

Den oron delas av Emma Breheim, ordförande för SOI, Sveriges Offentliga Inköpare. Hon noterar att alla upphandlande myndigheter får en omedelbar skyldighet att anställa ny kompetens för att kunna leva upp till kraven i förslaget – och den kompetensen är redan en bristvara.

– Om förslaget går igenom måste det till kompetensförstärkningar i hela den offentliga sektorn.

Motionärerna ifrågasätter om formuleringen att särskilda arbetsrättsliga villkor ska ställas inte innebär en överimplementering av direktivet. Förslaget är en mindre skarp skrivning där ”ska” ersätts av ”får”.

Dessutom menar man att det kan finnas komplikationer med att de krav som gäller för huvudleverantören ska gälla hela leverantörskedjan. Frågan om hur detta drabbar exempelvis en anlitad underkonsult bedöms vara dåligt utredd.

I motionen ombeds riksdagen att avslå förslaget i dess helhet. Fast med tanke på att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna stöder regeringen pekar allt mot att propositionen går igenom.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *