”Lägger bördan på upphandlarna”

Stefan Holm

Stefan Holm avfärdar kollektivavtalskrav. Foto: Anna Simonsson.

Almega anser att det finns andra legitima modeller än kollektivavtal. Regeringens förslag om krav på lön, semester, arbetstid, försäkringar och tjänstepension enligt avtal avstyrks å det kraftigaste.

Kommentus metodhandboken

Almega ger tumme ner för regeringens utkast till lagrådsremiss med förslag kring hur miljö- social- och arbetsrättsliga hänsyn ska tas vid offentlig upphandling. Förslaget avstyrks i sin helhet med motiveringen att eftersökta mål kan uppnås med betydligt mindre systemfrämmande och byråkratiskt betungande medel.

Som bärare av 140 kollektivavtal med fyrtiotalet arbetstagarorganisationer ser Almega med stor oro på detta ingrepp på den svenska modellen. Dessutom ser man risker för utestängning av små, framför allt nystartade, företag.

– Med förslaget lägger regeringen också en större börda på svenska företag än på utländska leverantörer, sammanfattar Stefan Holm, upphandlingsexpert på Almega.

Almega skriver i sitt remissvar att många formuleringar i föreslagen lagstiftning är otydliga och/eller onödiga. Skulle förslaget bli realitet förutspår Stefan Holm betydande problem för upphandlare:

– Upphandlare ska välja ut ett av 685 kollektivavtal, tolka och därefter bedöma om även andra kollektivavtal också kan accepteras.

Konkurrensverket går emot regeringen i det tillägg som gjorts jämfört med Niklas Bruuns utredning. Har ni samma uppfattning?

– Tillägget med pensioner och försäkringar skapar stor oreda eftersom flera inte finns att köpa på marknaden.

Enligt Almega är också kravet på följsamhet gentemot ILO:s kärnkonventioner problematiskt. Detta eftersom olika länder har uppfyllt dessa konventioner på olika sätt.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *