Konkurrensverket går emot regeringen

Konkurrensverket går emot regeringen i frågan om villkor enligt kollektivavtal. Att även inkludera försäkringar och tjänstepension går enligt verkets bedömning på tvärs med likabehandlingsprincipen.

Regeringen vill, som Inköpsrådet tidigare rapporterat, gå längre än vad den statlige utredaren Niklas Bruuns föreslagit när det gäller krav på arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling. Utöver lön, semester och arbetstid vill regeringen att även försäkringar och tjänstepension ska ingå i kravbilden.

Konkurrensverket, som tidigare tillstyrkt utredarens förslag, opponerar sig mot detta tillägg. Verket poängterar i och för sig att man värnar om goda anställningsvillkor och vill motverka osund konkurrens.

I svaret på regeringens utkast till lagrådsremiss avstyrks ändå denna utvidgning. Motiveringen är att försäkringar och tjänstepension inte ingår i den så kallade ”hårda kärnan” enligt utstationeringsdirektivet.

I och med att dessa krav inte kan ställas på leverantörer med utstationerad arbetskraft får utländska företag med personal tillfälligt stationerad i Sverige en fördel gentemot övriga anbudsgivare. Detta är enligt Konkurrensverket svårt att förena med likabehandlingsprincipen.

Fler kritiska synpunkter väntas på regeringens förslag till lagrådsremiss. Senaste svarsdag för remissinstanserna är den 21 mars 2016.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *