Dan Sjöblom
Dan Sjöblom accepterar vita jobb-modellen. Foto: Håkan Flank.

Konkurrensverket friar vita jobb-modell

Konkurrensverket har tagit ställning i kriget runt vita jobb-modellen. Övervakande myndighet ser inget fel i att anlita facket för kontrollerna.


Malmö stad anlitar i den så kallade vita jobb-modellen facket för att undersöka om upphandlade leverantörer sköter sig. Från företagarhåll har det funnits en betydande oro för att behöva ”öppna böckerna” för fackliga företrädare och kritiken mot modellen har inte låtit vänta på sig.

Konkurrensverket har nu utrett om Malmö stad följt upphandlingsreglerna när kommunen anlitat ombud, i form av fackliga organisationer, för uppföljningsarbetet. I sitt beslut framhåller verket att upphandlingsreglerna inte förbjuder att ett ombud som till exempel en fackförening kan kontrollera om leverantörer följer avtal efter att en upphandling är avslutad.

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom framhåller dock att det juridiska ansvaret för uppföljning av avtal inte kan delegeras:

– Det ligger alltid hos myndigheten. Men inget i upphandlingsreglerna hindrar att själva uppföljningen sker genom att någon annan anlitas.

Från Konkurrensverkets sida poängteras att uppföljning och kontroll av att avtalsvillkor har uppfyllts är en viktig uppgift i samband med offentlig upphandling. Rutiner för avtalsuppföljning bör vara en självklarhet enligt Dan Sjöblom:

– Utan uppföljning vet inte kommuner eller andra upphandlande myndigheter om de verkligen fått det som avtalats med leverantören.

Upphandlingsreglerna säger ingenting om vad en leverantör kan göra om denne anser att ett visst ombud går utöver sina befogenheter eller annars är olämpligt. Tvister avseende sådana frågor får enligt Konkurrensverket lösas genom kontraktsrättsliga bestämmelser eftersom upphandlingen är avslutad.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *