Eva Nordmark
Sätter politisk press. Foto: TCO.

”Kom överens eller bli anmälda”

Regeringen stressas från såväl TCO- som EU-håll. Kommer inget tilläggsförslag om arbetsrättsliga villkor vid upphandling hotar Eva Nordmark med en anmälan till EU-kommissionen.


TCO-ordföranden Eva Nordmark är djupt missnöjd över att riksdagens partier ännu inte kommit överens kring reglerna för arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling. Vid riksdagsomröstningen i frågan föll dessa delar av regeringens proposition.

Ett nytt förslag har aviserats, men låter vänta på sig.

Nu börjar det bli bråttom. Senast på onsdag måste Sverige meddela EU-kommissionen hur det har gått. Samtidigt trycker TCO på i frågan:

– Vi håller på att förbereda en anmälan till EU-kommissionen för fördragsbrott, bekräftar Eva Nordmark.

Hon tror inte att allianspartierna och regeringen vill att Sverige ska hamna i en sådan situation. I en tid då det europeiska samarbetet skakar i grunden måste länder som Sverige göra sitt yttersta för att vara pålitliga och seriösa.

– Frågan är för viktig för taktiserande och politiskt spel.

TCO har presenterat ett kompromissförslag som man anser uppfyller EU-rättens krav samtidigt som de farhågor flera partier hade i riksdagen i höstas adresseras.

I korthet vill TCO undanta upphandlingar som ligger under EU-rättens tröskelvärden från de arbetsrättsliga kraven. Med denna undantagsregel skulle två tredjedelar av alla upphandlingar undantas.

Det betyder att reglerna bara skulle gälla större affärer, det vill säga kontrakt som värda mer än 1,2 miljoner kronor (när staten upphandlar) och 1,9 miljoner kronor (när kommuner upphandlar). För byggentreprenader gäller en gräns på cirka 48 miljoner kronor.

Anmälan till EU-kommissionen är en metod som TCO med framgång använt tidigare. Så sent som i våras tvingades Sverige skärpa lagen om anställningsskydd för att försvåra missbruk av visstidsanställningar.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *