”Kollektivavtalskrav är olagligt”

Per-Arne Sundbom kritiserar Sundsvalls kommun. Foto: Catharina Biesèrt.

Sundsvalls kommuns planer på att ställa kollektivavtalskrav vid upphandling är olagligt. Den analysen gör Konkurrenskommissionen och riktar kritik mot kommunen.


Sundsvalls kommun har planer på att i sin lokala inköpsstrategi införa ett obligatoriskt krav på att anlitade leverantörer och underleverantörer ska erbjuda kollektivavtal till sina anställda. Det kravet strider enligt expertgruppen Konkurrenskommissionen mot upphandlingslagstiftningen.

Per-Arne Sundbom, ledamot i Konkurrenskommissionen, säger att det under kommissionens utredning har framkommit att kommunen känner till att kollektivavtalskravet strider mot lagar och regler på upphandlingsområdet:

– Det är anmärkningsvärt att Sundsvalls kommun vid sina upphandlingar ska ställa ett olagligt krav på presumtiva leverantörer. Därför finns skäl att rikta allvarlig kritik mot kommunen.

Slutsatsen är att krav på kollektivavtal strider mot lagen om offentlig upphandling samt EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet av varor och tjänster som syftar till att öka handel och konkurrens inom unionen.

Konkurrenskommissionen påpekar att kravet kan hindra leverantörer från EU-länder med andra centrala regelsystem för lön och andra arbetsvillkor än den svenska kollektivavtalsmodellen från att delta i offentliga upphandlingar i Sverige.

Med tanke på att Sundsvalls kommunkoncern varje år köper varor och tjänster för över 2,5 miljarder kronor beskrivs risken för snedvriden konkurrens som betydande.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *