”ILO-konvention 94 kan och bör antas”

Niklas Bruun

Niklas Bruun menar att ILO-konvention 94 kan förenas med EU-rätten. Foto: Helsingfors universitet.

Sverige kan ratificera ILO:s konvention 94 om arbetsklausuler i offentlig upphandling. Det slår professor Niklas Bruun fast när han slutredovisar utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal till civilministern.


Frågan om Sverige kan ratificera ILO:s konvention 94 har diskuterats i många år. Det har bland annat ifrågasatts om konventionen är förenlig med EU-rätten.

När Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal idag överlämnar betänkandet Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling till civilminister Ardalan Shekarabi slås det bland annat fast att konventionen kan ratificeras.

– Konventionen kan genomföras på ett sätt som är förenligt med EU-rätten, säger utredaren, professor Niklas Bruun, som också rekommenderar att regeringen inleder ett arbete med sikte på att ratificera konventionen.

Han konstaterar dock att arbetsklausuler kan användas i offentlig upphandling även utan att konventionen ratificeras. En ratifikation påverkar inte heller Sveriges skyldigheter att följa EU-rätten och iaktta EU-rättens begränsningar av hur arbetsrättsliga villkor kan användas vid offentlig upphandling.

Utredningen konstaterar också att Sverige, till följd av sitt medlemskap i EU, inte kan ratificera konventionen utan ett bemyndigande från EU. Ett genomförande kräver också en anpassning av svensk lagstiftning.

Det förslag som Niklas Bruuns utredning i höstas presenterade i ett delbetänkande, SOU 2015:78, motsvarar till stora delar motsvarar konventionens. En skyldighet för alla statliga myndigheter att använda arbetsklausuler i offentlig upphandling måste dock införas.

Kravet på arbetsklausuler enligt konventionen innebär att det i statliga myndigheters offentliga upphandling alltid ska anges i upphandlingskontrakt att de arbetstagare som arbetar inom ramen för uppdraget ska få vissa förmåner. Det handlar om en viss lägsta nivå av lön, arbetstid, semester och övriga arbetsvillkor som fastställts i kollektivavtal.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *