Ställer högre krav på anbuden

Andreas Porswald

Andreas Porswald skärper kraven. Foto: Landstinget Västmanland.

Landstingen i Sörmland och Västmanland kräver att upphandlade leverantörer betalar lön enligt kollektivavtal. Den nyantagna inköpspolicyn skärper också kraven på bland annat miljöhänsyn och meddelarfrihet.


Skärpta krav på etiska och sociala hänsyn vid upphandling. Det är resultatet av riktlinjerna till den nya inköpspolicy som landstingsstyrelsen i Västmanland nyligen godkänt. Landstingen i Västmanland och Sörmland inköpssamarbetar sedan år 2011 och det betyder att policy och riktlinjerna kommer att gälla i båda landstingen.

– Det är naturligt att landstinget använder sin position för att påverka för positiv utveckling inom det ekologiska och sociala området, säger Andreas Porswald som är miljöpartistiskt landstingsråd i Västmanland.

Utgångspunkten i inköpsarbetet är minsta möjliga negativa miljöpåverkan. De båda landstingen kommer främst att anlita leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete och prioritera miljöanpassade varor, tjänster och entreprenader.

Krav ställs på att leverantörerna hedrar svensk lagstiftning inom bland annat arbetsmiljö, arbetstider och föräldraledighet. Lönerna ska följa kollektivavtal. Entreprenörer som utför ”traditionell landstingsverksamhet” ska följa samma regelverk vad gäller yttrandefrihet och meddelarfrihet som offentlig verksamhet.

I riktlinjerna slås också fast att landstingen ska arbeta mer målmedvetet med leverantörsutveckling. Kravspecifikationer anpassas i syfte att främja ett gott näringslivsklimat för landstingen och främja mindre och medelstora företags medverkan i upphandling.

Synnerliga skäl, där undantag från upphandlingsreglerna åberopas, ska används mycket restriktivt.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *