Hjälp med att hitta riskbranscherna

Klokt genomförda upphandlingar är ett sätt att bekämpa oschyssta villkor på arbetsmarknaden. Upphandlingsmyndigheten tipsar om yrken som är i riskzonen.

Läge att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor i upphandlingen? För att avgöra om det är nödvändigt behöver upphandlande myndighet göra en så kallad behövlighetsbedömning.

Att på egen hand gå på djupet och försöka bedöma var det finns risk för oschyssta villkor är verkligen inte lätt. Därför har Upphandlingsmyndigheten i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömningar som vägledning.

Snöskottare på tak hör till de yrken där det bedöms finnas risk för oskäliga arbetsvillkor. Myndigheten uppmärksammar bland annat låg kollektivavtalstäckning och utstationerad arbetskraft.

– Efter diskussioner med arbetsmarknadens parter och myndigheter har vi bland annat fått in synpunkter på att det är oklart hur kollektivavtalstäckningen ser ut för företag som tillhandahåller snöskottningstjänster på tak, säger Lena Mårdh, hållbarhetsspecialist vid Upphandlingsmyndigheten.

För skogsmaskinförare, glastjänster och byggnadsplåtslagare är det långt från samma risk.

Bedömningarna har genomförts med utgångspunkt från ett antal riskindikatorer. Det handla om exempelvis hög konkurrens, lång och komplex leverantörskedja, låg utbildningsnivå och utländsk arbetskraft.

Upphandlingsmyndigheten har inte enbart konsulterat arbetsmarknadens parter. Man har även hämtat information från myndigheter som bedöms vara väsentlig för att avgöra om det kan förekomma risk för oskäliga arbetsvillkor för arbetstagare.

Det betonas att riskbedömningarna inte behöver vara den slutgiltiga bedömningen för upphandlande myndigheter. Riskbedömningar är generella för hela landet och det kan förekomma regionala eller lokala skillnader för den enskilda upphandlingen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *