Anna König Jerlmyr
Anna König Jerlmyr vill se oberoende revisorer. Foto: Peter Knutson.

Hellre oberoende revisorer än fackfolk

Anna König Jerlmyr tycker inte som Konkurrensverket. Oppositionsborgarrådet i Stockholms stad anser att det är direkt olämpligt att använda fackliga kontrollanter när upphandlingar följs upp.


Konkurrensverket har gett Malmö stad rätt att använda ombud – i form av fackliga ombudsmän – för uppföljning av sociala krav vid upphandling. Verkets generaldirektör Dan Sjöblom poängterar att det juridiska ansvaret för uppföljning inte kan delegeras, men väl det praktiska arbetet:

– Inget i upphandlingsreglerna hindrar att själva uppföljningen sker genom att någon annan anlitas, säger han.

Vita jobb-modellen, där fackliga företrädare agerar ombud för kommunen, diskuteras inte enbart i Malmö. I Stockholms stad vill den politiska majoriteten införa samma modell, vilket fått det moderata oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr att reagera.

Hon säger att Stockholms stad alltid ska motverka fusk, svartjobb och ekonomiska oegentligheter. Att säkerställa anständiga arbetsvillkor för medarbetare hos leverantörer som staden anlitar är lika viktigt.

– Vi välkomnar inspektioner, men de ska göras av oberoende revisorer.

Anna König Jerlmyr poängterar att granskningen inte ska göras utav fackförbunden. Bedömningen är att den kontrollordningen riskerar att äventyra företagens affärsförbindelser och konkurrensläge om de fackliga tjänstemännen blir förhandlare och kontrollanter.

– Med tanken på de senaste händelserna i Kommunals verksamheter skulle inte jag känna mig trygg att låta dem vara inspektörer för stadens upphandlingar.

Vita jobb-modellen innebär att företag som deltar i upphandlingen med staden måste redovisa sin bokföring och sina löne- och anställningslistor till fackorganisationer. Fast ombudets/fackets insyn sträcker sig inte hur långt som helst.

I Konkurrensverkets beslut poängteras att ombud inte får ta ovidkommande hänsyn eller vidta oproportionerliga utredningsåtgärder. En leverantör kan neka till att lämna ut uppgifter som inte har koppling till föremålet för kontraktet.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *