Maria Malmer Stenergard
Maria Malmer Stenergard vill se förenklingar. Foto: Anyphoto.

”Förenkla istället för att komplicera”

Moderaterna kommer att säga nej till krav enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling. Istället för att komplicera regelverket vill Maria Malmer Stenergard bättre använda nuvarande och kommande lagstiftning för att komma till rätta med exempelvis onormalt låga anbud.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling

I ett utkast till lagrådsremiss föreslår regeringen att det ska bli obligatoriskt för upphandlande myndigheter att ställa krav på villkor i nivå med kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Moderaterna säger definitivt nej till dessa krav:

– Vi anser att det är ett förslag som slår alltför hårt mot svenska små och medelstora företag, säger Maria Malmer Stenergard, ansvarig inom (m) för frågor som rör offentlig upphandling.

Hon menar att kraven på kollektivavtal utestänger framför allt små företag från den stora och viktiga offentliga marknaden. Sex av tio företag med färre än 50 anställda saknar kollektivavtal.

– Dessutom är det ett angrepp på den svenska modellen som kännetecknas av att det är upp till parterna själva att definiera villkoren på arbetsmarknaden.

Till bilden hör också att svenska företag riskerar att missgynnas jämfört med utländska företag om förslaget går igenom:

– Företag med utstationerad arbetskraft behöver bara leva upp till de lägre krav som omfattas av utstationeringslagen. Den rödgröna regeringens förslag gynnar alltså utländska företag på bekostnad av svenska.

Receptet för att locka fler företag att lägga anbud är förenkling. Maria Malmer Stenergard säger att det behövs ett så enkelt och begripligt regelverk som möjligt – samtidigt som myndigheter behöver bli bättre på att dela upp upphandlingarna.

– Vi menar därför att regeringen bör fokusera på att följa lagrådets kritik och göra regelverket enklare.

Moderaterna är överens med de rödgröna om att oseriösa företag inte ska tillåtas att konkurrera ut seriösa aktörer i upphandlingar:

– Både nuvarande och kommande lagstiftning ger exempelvis upphandlande myndighet möjlighet att förkasta bud som förefaller onormalt låga – om leverantören inte kan ge ett tillfredsställande svar. Det tycker vi är bra.

Hon poängterar att det redan idag är så att man bör ställa sociala krav när det är motiverat.

– Kunskaperna om hur det kan göras behöver fördjupas.

Som Inköpsrådet rapporterat har regeringen majoritet i riksdagen för sitt förslag. Hur ser du på det?

– Jag tror att det är för tidigt i processen för att säga något om läget i kammaren.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ””Förenkla istället för att komplicera”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *