Umeå stadshus
Umeå skärper de sociala kraven. Foto: Peter Steggo.

Fler arbetsskapande upphandlingar

Umeå kommun ska ställa sociala krav i 15 procent av sina upphandlingar. Det uttalade målet är att skapa jobb för personer i samhället som är i behov av stöd för att komma in på arbetsmarknaden.


Umeå kommuns tidigare strategidokument gällande upphandling med sociala krav har löpt ut. Därför har nu kommunstyrelsens arbetsutskott godkänt ett nytt dokument.

Enligt den nya strategin ska 15 procent av de upphandlingar som genomförs i kommunkoncernen omfattas av sociala krav. Syftet är att skapa anställningsmöjligheter för prioriterade målgrupper som ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.

Årligen genomförs omkring 275 upphandlingar inom koncernen. Redan i år ska sociala krav ska ställas i 15 procent av dem och tanken är att denna andel ska öka år för år.

Det långsiktiga målet är ett ökat socialt ansvarstagande bland kommunens leverantörer. På sikt ska sociala krav ska ställas i samtliga upphandlingar där så är möjligt.

Kommunen kommer att utforma kontraktsvillkor och krav i upphandlingar som innebär att leverantören ska medverka i dialog, anställa personer alternativt erbjuda lärlings- och/eller praktikplatser. De branscher som främst berörs är bygg, städ, fritid, fastighetsskötsel och måltid/catering.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *