Bitter politisk strid om kollektivavtal

Trots flera års arbete med Region Skånes nya inköpspolicy råder definitivt ingen politisk enighet om den. Åsikterna går brett isär kring kollektivavtal, vinster och små företags möjligheter.


Kampen om detaljformuleringarna i Region Skånes inköpspolicy har gått het i flera års tid. Nu kan dock en ny policy ersätta den gamla som daterar sig till slutet av år 2011.

Politisk enighet finns kring att regionens upphandlingar av varor och tjänster ska genomföras på ett affärsmässigt, effektivt och etiskt sätt. Det är framför allt kraven på kollektivavtal som är vattendelare mellan det rödgröna regionstyret och Allians för Skåne.

Enligt det antagna förslaget ska villkor enligt kollektivavtal ställas när upphandlingens art så motiverar.

Allianspartierna har lanserat en reviderad version av policyn. Önskemålet är krav på kollektivavtalsliknande villkor ska ställas inom områdena lön, arbetstid och semester när upphandlingens art motiverar det. Detta ska dock endast gälla för upphandlingar över tröskelvärdet.

Enligt antagen policy ska regionen möjliggöra för små och medelstora aktörer samt den idéburna sektorn att konkurrera om regionens avtal. Alliansen tycker att ”möjliggöra” är lite väl lamt och vill ersätta det ordet med ”verka för”.

Uppförandekod och krav på följsamhet mot bland annat FN:s barnkonvention och ILO:s åtta kärnkonventioner är heller inget för alliansen. Partierna tycker att det är irrelevant att hänvisa till FN-konventioner eftersom de redan är inkorporerade i svensk lagstiftning.

Oppositionen har också strukit ett tjockt rött streck över formuleringen om att vinster från verksamheter baserade i Sverige ska beskattas i Sverige. Här anses det räcka med att leverantörer och eventuella underleverantörer har ett affärsmässigt etiskt förhållningssätt och förbinder sig att följa svensk lag.

Till de punkter som parterna är överens om hör en årlig översyn av upphandlingspolicyn och dess efterlevnad. Resultatet ska presenteras för regionstyrelsen.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *