Bäst om en bestämmer nivån

Vem ska egentligen avgöra nivåerna för kollektivavtalsliknande villkor? Att Arbetsmiljöverket och Upphandlingsmyndigheten föreslås få likartade uppgifter kan komma att skapa osäkerhet.

Den statliga utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal slår fast att det vid offentlig upphandling ska kunna ställas krav på att leverantörernas anställda har lön, semester och arbetstid i nivå med svenska kollektivavtal. För att underlätta för upphandlarna att ställa detta krav bedöms central hjälp behövas.

Utredaren föreslår att Upphandlingsmyndigheten ska få uppdraget att fastställa nivåerna. Myndigheten ska dessutom peka ut de branscher där det kan bli aktuellt att ställa detta krav.

Nu föreslår Utstationeringskommittén att Arbetsmiljöverket ska få i uppdrag att – när en arbetstagarorganisation inte redan gjort det eller när det finns skäl för det – analysera vilka villkor i centrala kollektivavtal som får krävas med stöd av en stridsåtgärd enligt utstationeringslagen. Denna uppdragsdubblering beskrivs av Upphandlingsmyndigheten som olycklig.

I sitt remissvar på Utstationeringskommitténs Översyn av lex Laval pekar myndigheten på den överhängande risken för att det kommer att göras olika bedömningar av nivåerna.

Detta eftersom Arbetsmiljöverkets analys ska göras självständigt, utan samråd med parterna. Upphandlingsmyndigheten ska å andra sidan söka samråd med arbetsmarknadens parter.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *