Mjölby kommun vaknar sent

Låg köptrohet, mossig upphandlingspolicy och svag kontroll som öppnar för köp från leverantörer som saknar ramavtal. Den upphandlingsstrateg som Mjölby kommun hoppas kunna anställa tycks få en del att bita i.

Kommunrevisorerna i Mjölby har anlitat Pwc för att analysera kommunens upphandlingar. Enligt rapporten finns det uppenbara brister. Hit hör en otillräcklig intern kontroll över inköpen från nämndernas sida.

Kommunen har en decentraliserat förhållningssätt till inköp och därmed förhållandevis många beställare. Revisorerna noterar att det råder tveksamhet kring hur väl de anställda känner till vad som gäller.

Regler och rutiner är heller inte alltid uppdaterade. Detta bevisas bland annat av en upphandlingspolicy daterad 2012, alltså långt före de senaste årens omfattande förändringar inom upphandlingsområdet.

I rapporten konstateras att följsamheten mot ramavtal brister, bland annat genom att upphandlade ramavtal frångås. Köptroheten bedöms inom vissa områden, till exempel arbetskläder, ligger så pass lågt som 35 procent.

Till Corren säger Maria Åhström, ekonomichef på Mjölby kommun, att problemen var väl kända sedan tidigare:

– Det kändes som att det här var precis den bilden som vi själva har haft. Det här var mer ett kvitto på det vi redan visste.

Kommunstyrelsens förvaltning har, måhända lite senkommet med tanke på att bristerna varit kända, påbörjat arbetet med att förändra inköpsverksamheten. Receptet är att anställa en inköpsstrateg och tillsätta ”centrala inköpssamordnare” på varje förvaltning.

Ambitionen är också att kraftigt begränsa antalet medarbetare som har rätt att göra inköp.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *