Ja tack till särskilda miljökrav

Daniel Simonsson

Jämför med mataffären. Foto: Christos Mylonas.

Stödet för att ställa miljökrav vid upphandling är starkt bland ”gemene man”. Kvinnor är särskilt mycket för detta enligt en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Visma.

Förenklingsutredningen Malmö

Åtta av tio medborgare, 82 procent för att vara exakt, anser att kommuner ska ställa särskilda miljökrav vid upphandling av varor och tjänster. Det framgår av en Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Visma.

Daniel Simonsson är upphandlingsexpert på Visma Commerce. Han anser att enkätresultatet, att en så stor andel av invånarna vill se särskilda miljökrav vid upphandling, sänder en tydlig signal till landets kommuner.

– Precis som allt fler privatpersoner gör miljövänliga val i mataffären förväntar sig många också motsvarande av dem som köper in varor och tjänster till våra samhällstjänster.

Kvinnor är mer för miljökrav än män. Bland kvinnorna svarade 84,6 procent ja på frågan om de tycker att kommuner skall ställa speciella miljökrav vid upphandlingar av varor och tjänster. Samma siffra bland män var 79,3 procent. 12 procent av männen och 5,1 procent av kvinnorna svarade nej.

Bland de tips som Daniel Simonsson bjuder offentliga inköpare på hör att ställa tydliga miljökrav redan i kvalificeringen och inte släppa in anbudsgivare som inte klarar grundläggande miljökrav.

För att premiera de leverantörer som klarar högre miljökrav än andra gäller det att sätta poäng och vikta miljöpåverkan. Om vissa krav är för tuffa vid anbudslämningen, men något som marknaden kan nå på sikt, finns möjlighet att formulera avtalsvillkor om att en viss nivå ska nås en tid in i avtalsperioden.

– Var noga med att formulera miljökraven så att man verkligen kan följa upp att de efterlevs. Det är bättre att ställa färre, men tydliga och mätbara, krav än svepande formuleringar som blir svåra att bedöma.

Enkätundersökningen genomfördes i mars av Kantar Sifo på uppdrag av Visma. Svarsfrekvensen var 45 procent.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *