Ljugarnhållplats
Ändhållplats Ljugarn på Gotland. Foto: Mostphotos.

Inte fel med biogas i busstanken

Kammarrätten går på Region Gotlands linje i den medialt hårdbevakade upphandlingen av busstrafik på ön. Även om det upphandlade avtalet är kort anser domstolen att biogaskrav inte är oproportionerligt.

Gotlandsbuss får inte gehör för sina många invändningar mot Region Gotlands upphandling av skolskjutsar och allmän linjelagd kollektivtrafik. Kammarrätten bedömer, liksom förvaltningsrätten, att upphandlingen har gått rätt till.

Eftersom stora förändringar väntar inom trafikens område valde regionen att upphandla ett kort avtal, på tre år. Kombinerat med krav på förnybara bränslen ansåg dagens entreprenör, Gotlandsbuss, att den perioden var för kort för att ge lönsamhet.

Gotlandsbuss lämnade inget anbud, vilket Bergkvarabuss gjorde och vann. Företagets anbud innebär en betydande kvalitetshöjning av tjänsterna till samma kostnad som idag.

Den rättsliga striden har främst stått kring om biogasdrift under ett förhållandevis kort avtal kan sägas vara ett oproportionerligt krav samt ändringar av upphandlingens förutsättningar. Sedan regionen gjort ett misstag vid utlämning av frågesvar, så att frågeställarna blev kända, har det också handlat om möjligt brott mot anbudssekretess.

Kammarrättsdomen går helt på regionens linje. Birgitta Lidman är projektledare för en upphandling som hårdgranskats av lokal- och branschpress. Hon är, av flera skäl, nöjd:

– För det första känns det naturligtvis känns bra att vi fått en dom nu som bekräftar att vår upphandling följer de lagar och principer inom upphandling som vi har att följa.

Hon gläds över att kunna leverera ett väl formulerat samverkansavtal.

– Att upphandlingen och avtalet gör verklighet av ett flertal beslut som fattats av regionens politiker, bland annat en stor satsning på alternativa drivmedel som gör att Gotland tar tydliga steg mot sina uppsatta mål på miljöområdet, känns givetvis också mycket bra.

I och med att domstolsprocessen dragit ut på tiden kände sig Region Gotland i oktober tvingat till en direktupphandling från Bergkvarabuss. Det fanns en oro för att man skulle stå utan utförare, eller med en illa förberedd sådan, när nuvarande avtal löper ut i juni nästa år.

I det direktupphandlade avtalet finns en uppsägningsklausul om domstolsbehandlingen hinner bli klar.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *