Gunilla Glasare
Gunilla Glasare ser stort behov av nytt ramavtal. Foto: Thomas Carlgren.

Fräschare hållbarhetskriterier på gång

Upphandlingsmyndigheten möter kritiken mot dåligt uppdaterade hållbarhetskriterier med en bred översyn. Planen är att fram till år 2020 se över alla kriterier på miljöområdet och därefter revidera dem minst vart tredje år.


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har haft invändningar mot Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Enligt en undersökning som IVL gjort på uppdrag av SKL gav exempelvis vid handen att mer än hälften av kriterierna är från 2014 eller ännu äldre.

– Vi förväntar oss att Upphandlingsmyndigheten förbättrar sitt stöd för klimatsmarta inköp, sa Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL, i februari i år.

Kritiken tog skruv. Upphandlingsmyndigheten lovade i våras att prioritera upp kriteriearbetet. Nu konkretiseras hur de över 600 hållbarhetskriterierna i det webbaserade biblioteket ska uppdateras.

Samtliga kriterier på miljöområdet ska ses över. Och revideras, om så behövs.

Anette Svensson hör till de experter på Upphandlingsmyndigheten som arbetar med miljökriterierna. Hon beskriver en balansgång mellan exempelvis de miljökrav som miljöorganisationer önskar och det som leverantörerna kan leverera:

– Är kraven för långtgående kommer det inga anbud och då går kriterierna inte att använda.

Av myndighetens plan för hur kriterierna ska förvaltas framgår när en mer grundlig revidering ska ske. Planen sträcker sig till och med år 2020, då arbetet ska vara slutfört. Därefter ska översyn ske minst var tredje år.

Just nu pågår arbete med kriterierna för kemisk-tekniska produkter. Det är också dags att påbörja arbetet med kriterier för kaffe, te och kakao. Även fisklistan, medicinteknisk utrustning och dokumenthanteringsprodukter ses över under hösten.

– Från det att vi bestämt oss för att göra en revidering tar det cirka ett år innan det finns nya kriterier, säger Anette Svensson.

Kriterierna tas fram av expertgrupper, som förutom att kunna ämnet, även har kunskap om offentlig upphandling. Upphandlare, leverantörer samt bransch- och intresseorganisationer brukar finnas representerade.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *