Charlotta Brask
Charlotta Brask vill bli bäst i Europa. Foto: Anna Molander.

Europabäst på hållbar upphandling

Stockholms läns landsting har en mycket offensiv målsättning. Man vill bli bäst i Europa på hållbar upphandling.


I sitt sjunde miljöprogram, som gäller för åren 2017 fram till och med 2021, slår Stockholms läns landsting ytterligare ett slag för minskad miljöpåverkan. Förutom att programmet syftar till att driva utvecklingen i Stockholmsregionen framåt tonar ett globalt ansvar, med höga krav på social och miljömässig hållbarhet, fram.

– Vi vågar tänka några steg längre i landstingets nya miljöprogram, med ett tydligare helhetsperspektiv, bekräftar Charlotta Brask, hållbarhetschef för Stockholms läns landsting.

Till de sammanlagt 15 miljömålen hör att landstinget ska ta ansvar för hur produktionen av de varor och tjänster som upphandlas påverkar både människa och miljö. Detta ska ske i ett lokalt, men också nationellt och globalt, perspektiv.

Ambitionen är att vara en ledande aktör i Europa vad gäller hållbar upphandling.

– Genom vårt miljöarbete bidrar vi till bättre hälsa och miljö i Stockholmsregionen, men tar också ansvar för vår påverkan ur ett globalt perspektiv, fortsätter Charlotta Brask.

Idag är 36 procent av de livsmedel som serveras i landstingsfinansierad verksamhet ekologiska och det målet justeras för år 2021 upp till minst 50 procent. Maten som serveras ska också vara producerad på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt med tydliga djurskyddskrav och rationell antibiotikaanvändning.

För 2021 är målsättningen att 95 procent av alla transporter i landstingets regi ska ske med förnybara drivmedel. Samtidigt ska energianvändningen för kollektivtrafiken minska med tio procent.

Miljömålen bryts ner i lokala mål och handlingsplaner inom förvaltningar, verksamheter och bolag. Målen följs upp med 24 indikatorer.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *