”Det behövs en kursdag kring nya LOU”

En kursdag kring kommunal upphandling. Sverigedemokraterna i Malmö motionerar om att upphandlingsansvariga ska få en dag för att förkovra sig i nya regelverket.

Sverigedemokraterna i Malmö vill ge de anställda i kommunen som på olika sätt arbetar med offentlig upphandling en dagsutbildning i nya LOU.

Partiet noterar att den nya lagstiftningen bland annat gör det enklare för kommuner att beställa närproducerade råvaror. Detta innebär en god chans att höja kvaliteten på maten ytterligare – samtidigt som staden ges möjlighet att på ett effektivt sätt stödja svenska matproducenter.

I en motion vill man att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med stadskontorets upphandlingsenhet och miljöförvaltningen genomföra denna utbildning.

Magnus Olsson, sverigedemokratiskt kommunalråd i Malmö stad, menar att det behövs fortlöpande utbildning. Både för att höja kompetens och för att lagar i Sverige och EU förändras.

– Vi tycker i Malmös fall att vi har varit för dåliga när det gäller inköp av svenska närodlade produkter.

Hur många räknar ni med ska få utbildningen?

– Vi tänker oss att framför allt de personer som har huvudansvaret ska utbildas och att deras kunskapar förs vidare kollegialt nedåt i organisationen.

Motionen kommer att behandlas i kommunfullmäktige i september.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ””Det behövs en kursdag kring nya LOU”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *