Biogasbil
Efterlyser andrahandsalternativ till biogas. Foto: Joakim Ståhl.

Bra, men inte alls tillräckligt

Gröna Bilister applåderar regeringens förslag till miljö- och säkerhetskrav för de bilar som upphandlas. Fast organisationen efterlyser också ett tydligt andrahandsalternativ.

Statliga upphandlingskrav är avgörande för att styra fordonsmarknaden i hållbar riktning. Myndigheternas krav styr i praktiken även vilka bilar som kommuner, regioner och företag väljer.

Ungefär 60 procent av alla nya bilar upphandlas till juridiska personer. Dessa bilar kommer efter några år ut på begagnatmarknaden.

Med nya miljö- och säkerhetskrav vill regeringen att de bilar som landets myndigheter köper ska bli bättre. De tidigare kraven upphörde att gälla den 1 juli 2018 och sedan dess har riktlinjer saknats.

Enligt regeringsförslaget, som nu är ute på remiss, ska laddbara bilar eller gasbilar väljas om det inte finns särskilda skäl. Fast inom miljöorganisationerna finns en oro över att undantagen kan komma att bli många.

Gröna Bilister har i mer än tjugo års tid rankat de bästa miljöbilarna på marknaden. Martin Prieto Beaulieu, organisationens generalsekreterare, ser positivt på att klimatbonusbilar (i praktiken elbilar, laddhybrider eller gasbilar) ska väljas i första hand:

– Men för att kraven ska styra med både spets och bredd måste de kompletteras med baskrav på fossiloberoende och energieffektivitet.

Gröna Bilister noterar att andrahandsalternativen inte preciseras. Detta trots att klimatbonusbilar har svårt att hävda sig på mindre orter som saknar ladd- och tankmöjligheter.

Förslaget, som går längre än Upphandlingsmyndighetens baskrav, är att etanolbilar och dieselbilar godkända för förnybar diesel HVO100 ska väljas i andra hand. Utsläppen av koldioxid ska vara högst 150 g/km för gasbilar och dieselbilar och högst 170 g/km för etanolbilar enligt den nya testcykeln Wltp.

Regeringen och samarbetspartierna vill införa ett säljstopp för bensin- och dieselbilar. Detta innebär att alla nya bilar med förbränningsmotor om några år måste vara godkända för biogas, etanol eller HVO100.

– Statens upphandlingskrav måste utformas som ett startskott till denna utveckling, säger Johanna Grant, ordförande för Gröna Bilister. Det finns inte längre någon anledning för staten att befatta sig med fossilbilar.

I remissvaret dras också en lans för att myndigheterna årligen ska redovisa hur väl de lyckats med att tanka fossilfritt.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *