Malin Möller är expert på hållbarhet.

Cirkulär ekonomi nödvändig

EXPERTKOMMENTAR Affärsmodellen måste bli cirkulär. Det har många upphandlande myndigheter, organisationer och företag under senare tid börjat förstå, skriver Malin Möller, chef för Hållbar verksamhetsutveckling på KGK.

Medvetenheten är numera hög om att planetens resurser är begränsade och att de med dagens konsumtion inte räcker till. Om alla levde och konsumerade som svenskar skulle vi behöva 4,2 planeter, enligt Världsnaturfonden WWF.

Vi behöver därför konsumera smartare och mer resurseffektivt. Det kan vi göra genom att dela, återanvända och återvinna – så kallad cirkelekonomi.

Cirkulär ekonomi bygger på affärsmodeller som sätter ljuset på användarnytta och återanvändning. Den gör det möjligt att på sikt minimera uttagen av nya resurser ur jorden, och i stället använda det som tidigare ansågs vara avfall. Man skapar kretslopp för återanvändning och återvinning samt koncentrerar sig på funktion och tillgång och inte på ägande.

Den cirkulära ekonomin bygger på att man lånar av och delar med varandra, fokuserar på att reparera och underhålla för att förlänga en varas livslängd.

Arbetet för att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle innebär att det behövs nya affärslösningar och innovationer samtidigt som det skapas nya affärsmöjligheter.

Kännetecken för en cirkulär ekonomi:

  • Består av tjänster och funktioner (leasing), i stället för produkter, och en effektivare produktdesign.
  • Förlänger en produkts livscykel genom reparation, renovering och återförsäljning.
  • Möjliggör gemensamt brukande och ägande av produkter så att de används ännu mer.
  • Olika verksamheter integreras för att dra nytta av varandras restprodukter och restenergi.
  • Flera produktionsprocesser kombineras i samma värdekedja och olika produktionsprocesser tar tillvara varandras restmaterial.
  • Drivs av förnybar energi och bygger på cirkulära tillgångar som biobaserade, förnybara och återvinningsbara material.

Hur kan du som upphandlare främja en cirkulär ekonomi? Hur kan en upphandlare ställa miljökrav som både leder till minskad miljöbelastning och minskade kostnader? Det är frågor som jag återkommer till i kommande artiklar.

Malin Möller
Chef för Hållbar verksamhetsutveckling på KGK

Har du frågor till Malin Möller om hållbarhet? Mejla info@inkopsradet.se

 

Om Malin Möller

Malin Möller ansvarar för verksamhetsutveckling och hållbarhet på KG Knutsson. Hon har arbetet med hållbarhets­frågor i över 20 år inom både närings­liv och offentlig sektor och brinner för hållbarhet i ett brett perspektiv. Hon är också styrelseledamot i NMC, nätverket för hållbart näringsliv. Hon har varit miljö- och klimat­strateg i Sollen­tuna kommun, projekt­ledare för miljö­märkningen Svanen och senior­konsult inom hållbar affärs­utveckling på Goodpoint med ansvar för socialt ansvar och inköp/upphandling.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *