Utbildning • 7-8 maj • Stockholm

En byggentreprenad framstår ofta som en komplex sammansmältning av teknik och juridik. Att upphandla byggentreprenader kan därför bli en svår process kantad av fallgropar. Och misstagen riskerar att bli kostsamma. Nyckeln till en lyckad entreprenadupphandling är att upphandlaren har en god översikt och förståelse för såväl affärsmodellen som de juridiska mekanismerna. Då minimeras risken för överprövningar och skadeståndskrav samtidigt som det möjliggör en utökad kostnads- och kvalitetskontroll.

Kursen i entreprenadupphandling tar därför avstamp i den översiktliga byggprocessen och sätter alla delar i sitt sammanhang; allt ifrån ansvarsfördelning till kostnads- och kvalitetsstyrning och hur du formulerar en kravställning. På så sätt åskådliggörs affärsmodellen för en byggentreprenad och det pragmatiska förhållningssätt till juridiken som är tanken med byggbranschens standardavtal.

 

Efter genomgången kurs har du fått omfattande insikter i entreprenadupphandling enligt LOU/LUF. Här ingår förståelse för byggprocessens faser och framtagning av ett förfrågningsunderlag samt konkreta tips och råd hur de kan utformas optimalt och leda till lyckade affärer. Vi kommer även att ha diskuterat metoder för avtalshantering och uppföljning där mer fördjupade insikter kring metod för hantering och tolkning av byggbranschens standardavtal ingår.

Kursnivå
Kursen riktar sig till upphandlare eller dig med insikter i LOU/LUF. Du behöver inte ha upphandlat byggentreprenader tidigare.

Boka din plats till utbildningen redan i dag!
Du anmäler dig enkelt här till höger, eller längre ned på sidan om du använder en mobiltelefon.

Datum: 7-8 maj 2019
Plats: Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm
Tid: 2 dagar, kl. 9.00-16.00

Pris: 13 800 kr exkl. moms
Erbjudande: Vi erbjuder en mängdrabatt på 900 kr exkl. moms för varje ytterligare deltagare utöver den första. (Gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.)

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se

 

Kursledare

Vår kursledare den första dagen Daniel Lindgren är civilingenjör i industriell ekonomi och arbetar sedan 13 år med offentlig upphandling. Hans specialområde är upphandling av entreprenader. Daniel har bland annat upphandlat åt Slussenprojektet och drift och underhåll av tunnelbanan.

Han arbetar idag som konsult på Ecenea med entreprenadupphandlingar och utbildningsuppdrag. Under kursen delar Daniel med sig av sina erfarenheter och ger en stor mängd praktiska tips på vad du ska tänka på vid genomförande av entreprenadupphandlingar.

Vår kursledare den andra dagen Niclas Lindblom är jurist med särskild fördjupning inom entreprenad- och upphandlingsrätt. Han har även byggteknisk högskoleexamen. Niclas har flerårig erfarenhet av arbete inom området, såväl som arbetsledare inom byggbranschen och offentlig upphandlare som jurist på advokatbyrå. Han anlitas årligen som gästföreläsare på Stockholms universitet inom sitt specialområde entreprenadrätt. Med sin unika erfarenhet som arbetsledare, upphandlare och på advokatbyrå har Niclas god möjlighet att förklara komplexa juridiska samband på ett pedagogiskt sätt.

 

Kursens innehåll

• Byggentreprenad i förhållande till LOU
• Byggprocessens steg – en översikt för djupare förståelse
• Entreprenadupphandling jämfört med upphandling av varor och tjänster
• Entreprenadrättens huvuddrag – standardavtalen AB 04/ABT 06 - omfattning, ÄTA, tidsförlängning v. jämkning av kontraktstid, ansvar och reglering av kostnader m.m.
• Hur entreprenadavtalet tar form – kontraktshandlingarnas betydelse och inneboende innebörd
• Förfrågningsunderlagets funktion och utformning – hur formuleras det optimalt?
• Kravställning – vad är genomförbart och vad är försvarbart?
• Ersättningsformer - kostnad och kostnadsstyrning genom kravställning
• Utvärdering av anbud
• Juridiska ansvars- och upphandlingsformer – entreprenadform och upphandlingsform, vad har de för betydelse för parternas ansvar?
• Partnering – innebörd i förhållande till ansvars- och upphandlingsformerna
• Praktisk entreprenadjuridik – avtalshantering AMA/MER, ÄTA/tidsförlängning (rubbning), skriftlighet och dokumentation
• Upphandling av konsulttjänster enligt ABK 09

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du Inköpsrådets diplom.

 

Bokningsvillkor – klicka för att se

Fram till 30 dagar före utbildningens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan utbildningens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person.

Avbokning och överlåtelse av utbildning måste göras skriftligen via mejl till bokning@inkopsradet.se och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse debiteras avgiften i samband med den först bokade utbildningen.

Kursavgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 2 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att vid kursledares förhinder eller sjukdom ersätta denne med likvärdig kursledare.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid ett för lågt deltagarantal. Sådant beslut ska meddelas deltagaren senast 20 dagar innan kursens startdatum.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på utbildningen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy.

Frågor? Kontakta Inköpsrådet på bokning@inkopsradet.se