Vill hyra på tio år efter lagermiss

Ska region Blekinge äntligen få den materialdepå som så väl behövs? Efter många och komplicerade turer, där skadeståndsanspråk är en del, har en upphandling nu annonserats.


Region Blekinges materialdepå är för liten. För att lagerhålla förbrukningsartiklar till den egna vården, men också till Region Kronobergs verksamhet och i viss mån till Blekinges fem kommuner, behövs ett nytt lager.

I och med att marken inom sjukhusområdet i Karlskrona reserveras för vårdbyggnader är siktet inställt på en lokal utanför sjukhuset. En upphandling med många turer kan nu alltså gå mot sitt slut.

Det hyresavtal som våren 2016 slöts med Acrinova för en depå i Nättraby invid E22:an kom att ogiltigförklaras. Detta eftersom hyresundantaget inte kan tillämpas på en lokal som byggs för kunden.

Efter det kräver Acrinova och Invexito, det fastighetsbolag som tog ärendet till förvaltningsrätten, regionen på skadestånd. Invexito säger sig ha haft en långt gången dialog med regionen om att hyra av bolaget på Nättraby bruksområde.

Sammanlagt handlar det om cirka 23 miljoner kronor i skadestånd. Bolagen vill ha betalt för uteblivna intäkter och anpassningskostnader.

I den revisionsrapport som gjorts av lagerprojektet är anmärkningarna många. Underlag, förstudie och kalkyler sägs lämna mycket att önska. Detsamma gäller styrning och uppföljning.

Vid omtaget efterfrågas nu ett tioårigt hyresavtal för en nyckelfärdig lokal om minst 2 400 kvadratmeter. Sista svarsdag för upphandlingen är den 5 februari.

Lokalpressen har bevakat lagerturerna i detalj och redan kritiseras upphandlingen för att vara styrd.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *