Vill göra vård till upphandlingsfri zon

Krister Björkegren vill bli hyrläkarfri. Foto: Landstinget i Kalmar län.

Landsting och regioner tar ett krafttag för att minska beroendet av inhyrd personal i vården. Målet är att området på ett par tre års sikt ska bli ”upphandlingsfritt”.


Inhyrda läkare och sjuksköterskor ger flexibilitet, men kostar vårdgivarna stora pengar. Nu antar landsting och regioner en strategi för att minska behovet av upphandlad arbetskraft.

– Genom att ha egna medarbetare istället för att använda hyrbolag kommer vi att skapa den kontinuitet, säkerhet och trygghet som man vill ha som patient, säger Krister Björkegren, landstingsdirektör vid Landstinget i Kalmar län.

Trots att frågan är högt prioriterad har det under senare år runt om i landet gjorts fruktlösa försök att minska andelen inhyrd personal. Förbättrat nationellt samarbete, handlingsplaner och erfarenheter gör att förutsättningarna nu bedöms vara bättre.

Målsättningen är ett bli oberoende av bemanningsföretagen inom vården senast den 1 januari 2019. Krister Björkegren betonar ansvaret att använda offentliga medel resurseffektivt:

– Kostnaderna för inhyrd personal har ökat de senaste åren och situationen blir ohållbar om vi inte lyckas stoppa dagens beroende.

Landstinget Blekinge arbetar också mot att frigöra sig från inhyrd personal i den löpande verksamheten:

– Med egna medarbetare skapar vi kontinuitet för patienterna. Det bidrar till tryggare vård med högre kvalitet, ökad patientsäkerhet och lägre kostnader, säger landstingsrådet Kalle Sandström.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *