Erika Ullberg
Vill veta mer innan valet. Foto: Linda Håkansson.

Vill göra upphandling till valfråga

Landstingsmajoriteten i Stockholm har planerat slutrapporten för granskningen av Karolinskas konsultupphandlingar till efter valet. Oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg kräver en ny rapport senast den 1 augusti.


På uppdrag av Stockholms läns landsting har Setterwalls utrett anlitandet av konsulter för sjukhusprojektet Nya Karolinska Solna. I delrapporten slog advokatbyrån fast att man fått delar av materialet mycket sent i granskningsprocessen.

– Det är uppenbart att granskningen inte fått de förutsättningar som krävs för att en gång för alla kunna avgöra frågan om jäv och lagöverträdelser på Karolinska, konstaterar det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg.

Enligt partiet fick advokatbyrån inte tillgång till den e-postkorrespondens på 22 000 mejl som de skulle granska förrän 1-2 arbetsdagar innan den första delrapporten skulle stå färdig. Vissa delar av granskningen har därmed inte kunnat slutföras.

Erika Ullberg ber nu om korten på bordet. Kravet är att Setterwalls omgående ska få tillgång till allt det material de behöver för att kunna göra en heltäckande granskning.

Hon är inte nöjd med beskedet om en slutrapport i december, alltså efter valet, utan vill se en ny delrapport senast den 1 augusti.

– Skattebetalarna i Stockholms läns landsting förtjänar svar på hur mångmiljonutbetalningarna av konsultnotor på Karolinska har kunnat fortgå.

Socialdemokraterna konstaterar också att det råder oklarheter kring det förändrade föredragandeansvaret i frågan. Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons tog över visst ansvar sedan finanslandstingsrådet Irene Svenonius befunnits jävig.

– Det är även oklart om moderaternas agerande är i enlighet med kommunallagen på denna punkt, menar Erika Ullberg.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *