Malin Frenning
Malin Frenning ser att fel begåtts. Foto: Fredrik Persson.

Var tionde konsultkrona är fulköpt

Volym- och beloppsgränser i avropsavtal har överskridits och beställningar är gjorda utan giltiga avtal. Det framgår av Setterwalls undersökning av konsultberoendet på Karolinska Universitetssjukhuset och Nya Karolinska Solna.


Den utredning som landstingsmajoriteten i Stockholm ryggade inför är nu klar. Setterwalls har lämnat över sin utredning om upphandling av strategi- och managementkonsulter för Karolinska Universitetssjukhuset och Nya Karolinska Solna.

Enligt advokatbyrån har ett antal upphandlingsrättsliga överträdelser gjorts. Överträdelserna har inte hänfört sig till någon särskild person eller avdelning, utan är spridda över tid mellan olika avdelningar och beslutsfattare.

– Det är uppenbart att dokumentation, rutiner och de interna regelverk som finns inte har följts och där har Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting vidtagit en rad åtgärder för att det inte ska hända igen, säger Malin Frenning, landstingsdirektör som är på väg att sluta.

Det visar sig att konsulttjänster har anskaffats för totalt närmare en miljard kronor, 959 miljoner kronor för natt vara exakt, under åren 2011 till 2017. Ernst & Young har stått för 37 procent, Boston Consulting Group 21 procent och McKinsey har stått för 12 procent. Övriga 30 procent fördelas på leverantörer som ADL, Acando och Centigo.

Otillåtna direktupphandlingar bedöms ha gjorts för cirka 92 miljoner kronor. Det handlar bland annat om  beställningar utan giltiga avropsavtal och förlängningar. Dessutom har volym- eller beloppsgränser överskridts för ytterligare 95 miljoner kronor.

I den delrapport som lämnades i maj klagade Setterwalls på att landstinget inte lyckades få fram efterfrågat material. I arbetet med slutrapporten förbättrades detta och byrån har tagit del av stora mängder e-post, styrdokument, rutiner och policies, tre ramavtal och cirka 80 avropsavtal och 400 beslutshandlingar samt ett mycket stort antal fakturor.

Några fall av jäv, eller misstänkta brott av brottsbalkens regler om mutbrott och annan trolöshet, har inte konstaterats.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *