Valfrihetssystem under nedmontering

Andreas Lundgren

Andreas Lundgren vill skrota LOV. Foto: Samuel Pettersson.

Umeå kommun vill ersätta LOV med LOU inom hemtjänsten. Fast den politiska oenigheten om förslaget, som nu befinner sig på nämndnivå, är lindrigt uttryckt kompakt.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) har funnits i nästan tio år. Reformen är politiskt omtvistad och bara 161 av landets 290 kommuner har infört LOV. Hemtjänst är den absolut vanligaste tjänsten.

På flera håll i landet ser LOV ut att vara på väg bort. I Umeå finns nämndförslag om att LOV ska skrotas inom detta område och att lagen om offentlig upphandling istället ska vara styrande.

– Vi ser att dagens system behöver ses över då det inte är konkurrensneutralt eller hållbart över tid, säger Andreas Lundgren, individ- och familjenämndens socialdemokratiske ordförande.

Han för fram tre skäl till förändringen:

– Vi vill se att valfriheten att välja utförare ska gälla för alla i Umeå, vi vill se ökat fokus på kvalitet och samarbete och slutligen handlar det om att den kommunala hemtjänsten även fortsättningsvis ska kunna upprätthålla en god kvalitet och kompetens.

Beslutet var inte oomtvistat. Det togs efter votering med siffrorna 6-5. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

Även äldrenämnden har, efter en omfattande och stundtals känslomässig debatt, ställt sig bakom denna förändring. Alliansen reserverade sig även här mot beslutet som röstades igenom med minsta möjliga marginal.

– Beslutet saknar en risk- och konsekvensanalys och är ett hot mot människors självbestämmande över deras egna liv, säger Veronica Kerr, kristdemokratisk vice ordförande i äldrenämnden.

Nämndernas ställningstaganden skickas vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Går kommunfullmäktige på nämndernas linje behöver Umeå kommun upphandla ett antal hemtjänstutförare.

Övergång från LOV till LOU väntas i så fall ske våren 2020.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *