Tomas Eriksson
Tomas Eriksson kräver en översyn. Foto: Fredrik Hjerling.

Uppmärksammat fulavtal avslutas

Stockholms läns landsting kritiseras hårt för det uppenbart skeva avtal med Onemed som nu ska avslutas i förtid. En översyn av landstingets upphandlingsorganisation önskas.

Den mediala uppmärksamheten kring Onemeds leveranser av förbrukningshjälpmedel till patienter inom Stockholms läns landsting har varit stor. Därför har parterna skyndat sig att komma överens.

Enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin har landstinget och leverantören haft olika syn på hur det avtal som ingicks år 2014 ska tolkas. Så sent som igår berättade hon att hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Onemed under en längre tid haft en dialog kring detta.

De samtalen är nu avslutade:

– Dialogen har lett fram till att vi enats om att avtalet upphör i förtid genom att vi tecknar ett avslutsavtal, säger Barbro Naroskyin.

Detta innebär att Stockholms läns landsting kan inleda en ny upphandling.

Fast avtalet, som enligt ursprungsplanen skulle löpa fram till 2020, avslutas inte omedelbart. Onemed får fortsätta att leverera fram till år 2018. Landstingets skriver i ett pressmeddelande att första prioritet är att inte hindra brukare från att få de förbrukningshjälpmedel som de behöver.

Avslutsavtalet innehåller ett takpris på 450 miljoner kronor per driftår för de kommande två åren. Det är obetydligt mindre än den prognostiserade kostnaden för hela avtalsperioden.

Som Inköpsrådet redan berättat är den politiska kritiken mot avtalet hård från exempelvis Vänsterpartiet. Miljöpartiet avlossar nu bredare kritik mot landstingets upphandlingsverksamhet:

– Avtalet med Onemed är bara ett exempel på ett systemfel. Nu måste organisationen för upphandling ses över, säger partiets gruppledare Tomas Eriksson.

Miljöpartiet vill införa en gemensam upphandlingsorganisation för hela landstinget. En särskild satsning på förbättrat kravställande i upphandlingar föreslås också.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *