Uppmärksammar landstingets kryphål

Stockholms läns landsting använder forsknings- och utvecklingsundantaget för att slippa upphandla enligt LOU. Revisorerna pekar på vikten av restriktivitet och dokumentation.


Revisorerna vid Stockholms läns landsting dömer ut ett av hälso- och sjukvårdsnämndens trick för att slippa upphandla. I en revisionsrapport underkänns det förhållandevis ofta använda bruket av fou-undantaget i LOU, alltså det faktum att forsknings- och utvecklingsuppdrag inte behöver upphandlas enligt regelverket.

I rapporten Styrning och kontroll av direktupphandling slås fast att undantag som detta ska användas med restriktivitet. Ändå har hälso- och sjukvårdsnämnden åberopat fou-undantaget i sex av 32 granskade upphandlingar.

Bedömningen är att inhandla tjänster inom event, webbutveckling, film, intervju och texter med hänvisning till detta undantag inte håller. Revisionen menar att om ett forskningsuppdrag är en del i ett större projekt ”smittar” inte undantaget övriga projektdelar som ska upphandlas i konkurrens.

Landstingsrevisorerna betonar att det är den som åberopar ett undantag från upphandlingslagstiftningen som har bevisbördan för att skäl finns för undantag. Inte i något av de granskade fallen har den dokumentation som revisionen fått översänd innehållit ett skriftligt beslut med hänvisning till undantaget i LOU och åberopande av de skäl som där anges.

Rådet är att förstärka den interna styrningen och kontrollen av upphandling av tjänster. Proaktivt arbete efterlyses för att undvika otillåtna direktupphandlingar, upphandlingsskadeavgifter, ogiltighetsförklaring av avtal samt risk för förtroendeskada.

Stockholms läns landsting hör till landets största upphandlare, men är också överrepresenterat när det kommer till utdömda upphandlingsskadeavgifter. Hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin sjösatte i fjol ett handlingsprogram för förbättrad upphandling inom förvaltningen.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *