Sara Svensson
Upphandling är inte modellen för palliativ vård enligt Sara Svensson. Foto: Vänsterpartiet.

Upphandlingskamp om palliativ vård

Är det lämpligt att upphandla vård i livets slutskede? Om den känsliga frågan står just nu en politisk kamp inom Region Skåne.

Allians för Skåne vill upphandla delar av den specialiserade palliativa vård som erbjuds av Region Skåne i Malmö och Trelleborg. Det handlar om vårdplatser på sjukhus och avancerad vård i hemmet. Både barn och vuxna är patienter inom palliativ vård.

Åsikten är att fokus ska ligga på patienternas bästa istället för på i vilken regi som vården drivs. Vänsterpartiet anser däremot att vård av människor i livets slutskede inte passar för privatisering.

– Det är fullständigt oansvarigt att Alliansen i primärvårdsnämnden verkar vilja gå vidare med att kasta ut denna känsliga verksamhet i upphandling, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.

Hon anser att politikerna behöver lyssna till personalen. 25 specialistläkare har i brev bett ansvariga regionråd att inte förändra verksamheten.

Region Skånes koncernkontor har utrett förutsättningarna för upphandling av specialiserad palliativ vård. Av utredningen framgår att Västa Götalandsregionen och Region Stockholm upphandlat i liten skala.

Det noteras att denna vård är en komplex verksamhet som är beroende av personal med spetskompetens. I nuläget råder det brist på bland annat läkare inom området.

Bedömningen är att den flexibilitet som eftersträvas kan vara svår att uppnå vid en upphandling enligt LOU. Till utmaningarna hör att definiera tjänsten och hitta ett lämpligt ersättningssystem samt även gränsytorna gentemot ”vanlig” vård.

– Styret verkar ha bestämt sig för att privatisera till varje pris, och då spelar fakta ingen roll, säger Mattias Olsson, socialdemokratisk andre vice ordförande i primärvårdsnämnden.

Ärendet går nu vidare från primärvårdsnämnden för beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *