Olga Persson
Olga Persson ser kommersialiseringsrisk. Foto: Unizon.

Upphandling oroar kvinnojourer

De allt fler upphandlingarna av skyddat boende riskerar att kommersialisera kvinnojourerna. Det menar landets idéburna kvinnojourer som inte ser sig som tjänsteföretag.

I februari gick sju kommuner i Stockholmsområdet ut i en gemensam upphandling om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga. Nyligen valde Växjö kommun att upphandla tjänsten istället för att förlänga sitt mångåriga avtal med Kvinnojouren Blenda.

Landets idéburna kvinnojourer, runt 230 stycken till antalet, reagerar mot de allt fler upphandlingarna av skyddat boende. Det finns en oro för att en kommersialiserad verksamhet ska sudda ut särarten hos de jourer som drivs med stor andel ideellt engagemang och med ett socialt patos som bottnar i 1970-talets feministiska rörelse.

– Arbetet mot mäns våld mot kvinnor och den lagstiftning vi har i Sverige idag kommer från en självständig kvinnorörelse och den politiska rösten tystnar när jourrörelsen behandlas som näringsverksamhet i upphandlingar, vilket vi inte är, säger Olga Persson, generalsekreterare för Unizon.

Unizon, Roks och Forum hänvisar till den rekommendation, att undanta kvinnojourverksamhet från upphandling, som hösten 2015 fattades vid Sveriges Kommuner och Landstings kongress. Istället för att konkurrensutsätta förs partnerskap med kvinnojourerna fram som ett alternativ.

Enligt Jenny Westerstrand, ordförande för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, har man vägrat delta i de upphandlingar som flera kommuner har initierat:

– Vi är en rörelse för jourer, för kvinnor och tjejer, som bygger på 40 års kunskap. Den kan omöjligt köpas på det sätt som kommunerna nu försöker göra.

De tre organisationerna pekar även på nya upphandlingsregler, bland annat reserverade kontrakt, som skulle kunna användas. Sedan den 1 januari i år underlättas dessutom upphandling av välfärdstjänster vars värde understiger 7,1 miljoner kronor.

Civilminister Ardalan Shekarabi menar att den ideella basen i kvinnojourerna behöver stärkas snarare än utmanas:

– Det är viktigt att vi från regeringens håll fortsätter signalera att regeringen inte tycker att kvinnojourernas verksamhet ska upphandlas.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

5 thoughts on “Upphandling oroar kvinnojourer

  1. Ett mycket märkligt uttalande från ansvarig minister. Det är självklart att så mycket som möjligt ska upphandlas i konkurrens och med transparens.

  2. Inte alls märkligt uttalande av ministern. Bra att han är insatt i området. Varför kvinnojourer inte vill upphandlas är helt enkelt p g a att risken för alla kvinnor som söker skydd hos dem. De behöver inte offentligheten. De behöver kunna gömma sig från sina män och f d män som rabiat jagar, misshandlar och mördar dem. Därför behövs kvinnojourer och skyddade boenden. Om de upphandlas blir handlingar allmänna och risken för att kvinnorna skall upptäckas av dem de gömmer sig för är mycket större. Det handlar om liv.

    1. Menar du att det idag inte är möjligt att får reda på vilka kvinnojourer som har avtal? Redan i artikeln kan vi se att Växjö haft avtal med Blenda.
      Sekretess är inte heller skälet som kvinnojourerna anger själva, utan att deras verksamhet är särskild, vilket jag anser behöver ledas i bevis.

  3. Givetvis är det möjligt att få tillgång till avtal. ”Kommersialiseras” innebär att antagligen blir verksamheten uppmärksammad på ett helt annat sätt än vad som hittills har varit fallet. Detta är inte till gagn för sådana verksamheter som vill skydda kvinnor. Detta var min tanke och jag baserar den på vetskapen om att vissa män kan gå väldigt långt för att leta efter t ex en f d partner. Så det finns nog flera anledningar till varför de inte vill kommersialiseras. Reserverade kontrakt är ett bättre alternativ, tycker jag också.

Lämna ett svar till Jane Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *