Region Örebro län
Bristsituation riktar fokus mot upphandling. Foto: Region Örebro län.

Upphandling och avtal under lupp

Även om Apotekstjänsts leveranser av sjukvårdsmaterial förbättras är de fortfarande otillräckliga och ojämna. Läkare vill häva kontraktet omgående medan andra börjat studera upphandlingens upplägg och avtalets vitesklausuler.

Fortfarande tre veckor efter det att Apotekstjänst tog över som leverantör av sjukvårdsmaterial till fem mellansvenska regioner fungerar försörjningen dåligt. Inte heller måndagens eller tisdagens leveranser till Region Örebro län motsvarar beställningarna.

– Någon tidsplan för en mer stabil försörjning av sjukvårdsmaterial har vi inte fått från leverantören säger Inger Nordin Olsson, sjukvårdsledare i den särskilda sjukvårdsledningen vid Region Örebro län.

Hon berättar att leveranser nu kommer också från andra leverantörer. Även andra regioner stöttar. Tack vare ett stort arbete från många medarbetare går det att upprätthålla ett normalläge i vården.

– Våra transportörer är en grupp som pressas särskilt eftersom varor numera kommer in många gånger om dygnet.

De svåra försörjningsproblemen, som tvingat regionerna att skjuta upp planerade operationer, har riktat fokus på Varuförsörjningens upphandling och avtalets formulering.

Upplands allmänna läkarförening och Sjukhusläkarna i Uppsala anser exempelvis att avtalet omedelbart bör hävas. I en debattartikel i Dagens Samhälle noteras att Apotekstjänst, utan tillräcklig förmåga, försöker slå sig in på en ny marknad.

Mot bakgrund av företagets startproblem också som leverantör av dosförpackade läkemedel är åsikten att större omsorg borde ha visats i upphandlingen. Enligt SVT Nyheter litade Varuförsörjningen på att kvalitetssystem med mera fanns.

En av de tre anbudsgivarna, Onemed, överklagade tilldelningen med hänvisning till att Apotekstjänst saknade erfarenhet. Att ha en existerande logistikapparat var dock inget krav eftersom regionerna ville vidga konkurrensen.

Uppdraget är värt cirka 50 miljoner kronor per år, men ersättningen kan minskas med 0,1 procentenheter om leveranskvaliteten sviktar. I kontraktet finns också vitesklausuler där Apotekstjänst ska betala 40 kronor per orderrad vid leveransförsening.

Enligt Bechet Barsom, kristdemokratisk ordförande i varuförsörjningsnämnden, kommer de försenade och uteblivna leveranserna att få konsekvenser.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *