Ann-Sofi Lodin
Interna riktlinjer har inte följts enligt Ann-Sofi Lodin. Foto: Sergio Joselofsky.

Upphandlare och beställare pratar inte

Kommunikationen mellan upphandlare och beställande förvaltningar fungerade inte. Västra Götalandsregionen saknar inte självkritik när det gäller de uppmärksammade direktinköpen från Vitrolife.

Sahlgrenska universitetssjukhuset har utan regelrätt upphandling köpt medicinteknisk utrustning från Vitrolife för elva miljoner kronor under tre år. Sjukhusdirektören Barbro Fridén sitter i leverantörsbolagets styrelse.

Västra Götalandsregionen har nu utrett det som skett. Svaret till Konkurrensverket flödar av självkritik.

– Jag kan konstatera att de interna riktlinjerna inte fungerat som avsett, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Det konstateras bland annat att överblicken och uppföljningen mellan upphandlingsenheten och förvaltningarna, över vilka varor av samma slag inom detta område som har köpts, inte har varit tillfredsställande.

Enligt Ann-Sofi Lodin finns det finns ett antal omständigheter som har försvårat uppföljningen:

– Inköpen rör flera produkter med en begränsad teknisk livslängd samtidigt som inköpen skett under flera års tid med en mindre del varje år.

Ett arbete har nu inletts för att på ett bättre sätt följa upp att riktlinjerna följs. En regelrätt upphandling inom produktområdet håller också på att förberedas.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *