Uppförandekod är inte tillräckligt

En stor del av sjukvårdens enklare rostfria kirurgiska instrument är tillverkade i Pakistan. Även om förhållandena i produktionen har förbättrats är erfarenheten att överenskommen uppförandekod också måste följas upp.


Sialkot i Pakistan är centrum för tillverkning av enklare rostfria kirurgiska instrument. Arbetsförhållandena får till och från uppmärksamhet. Nu senast beskrev The Guardian barn som arbetar under dåliga förhållanden för en knapp dollar om dagen.

Instrument från Sialkot används även inom svenska landsting och regioner. Av den undersökning som Swedwatch gjorde år 2007 framgick att det fanns omfattande problem med barnarbete, farliga arbetsmiljöer och löner långt under lagstadgad miniminivå.

Sedan år 2010 bedrivs ett nationellt svenskt samarbete som resulterat i krav på bland annat arbetstagares rättigheter och anti-korruption. Enligt Swedwatchs uppföljning, som gjordes år 2015, har dessa insatser haft effekt hos de stora exportföretagen. Problem och risker kvarstod dock hos underleverantörer.

Instrumenta hör till de importörer som förser svensk sjukvård med denna typ av produkter. Försäljningen av avdelningsinstrument från Pakistan uppgick i fjol till en dryg miljon kronor, tre procent av företagets omsättning.

Företagets dialog med leverantören, om bland annat barnarbete, inleddes redan år 1996. Lars Juhlin, vd för Instrumenta, säger att man fortsätter att stötta sin leverantör:

– Vårt arbete har lett till tydliga förbättringar.

Tack vare revisioner, besök på plats, åtgärdsplaner och kontinuerlig dialog noteras tydliga framsteg inom bland annat kemikaliehantering, arbetsmiljö och brandskydd. Den senaste kontrollen ägde rum i december 2016 och nu under första halvåret i år är det dags igen.

– Att leverantören signerar en uppförandekod utan efterföljande kontroll och dialog, vet vi idag, inte är tillräckligt i Pakistan.

Instrumenta har investerat drygt en halv miljon kronor, plus personalresurser, på hållbarhetsarbetet. Nu önskas en dialog med landstingen där man tydligt diskuterar vilka insatser som förväntas samt kostnader för dessa.

– Upphandlingsförfarandet skulle gynnas av en utvärderingsmetod som kan sätta ett värde på leverantörens faktiska arbete med socialt och miljömässigt ansvarstagande, menar Lars Juhlin.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *