Håkan Tenelius
Håkan Tenelius ogillar Ilmar Reepalus slutsatser. Foto: Anna Rut Fridholm.

Tycker om välfärdsutredningen

Välfärdsutredningen går nu ut på remiss till 149 myndigheter och organisationer. Redan delbetänkandet resulterade i en hel del kritik och nu slår Vårdföretagarna an en konfrontativ ton.

Finansdepartementet bjuder in inte färre än 149 myndigheter och organisationer som remissinstanser till välfärdsutredningen. Hit hör bland annat SOI, Sveriges Offentliga Inköpare och FSOL, Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer.

Regeringen hoppas också på att fånga in åsikter från exempelvis Vårdföretagarna, Läkarförbundet, Lärarförbundet, Svenskt Näringsliv och Röda Korset på slutbetänkandet.

Som Inköpsrådet tidigare rapporterat har åsikterna kring utredningens delbetänkande varit många – och mestadels kritiska. SKL ger bifall, men invändningar har hörts från exempelvis Konkurrensverket och Riksrevisionen.

I och med slutbetänkandet presenteras hela bilden. Vårdföretagarnas kommentar indikerar att det också i denna remissrunda kommer att levereras saftig kritik från många håll.

– Utredaren signalerar förakt mot privat företagsamhet och genuin misstro mot entreprenörer och medarbetare i vård- och omsorgsföretag, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef vid Vårdföretagarna.

Håkan Tenelius anser att forskning och väletablerade kvalitetsmätningar genomgående har avfärdats:

– När Ilmar Reepalu fått fritt spelrum genom den så kallade välfärdsutredningen har han och regeringen gjort våld på det svenska utredningsväsendet.

Konkurrensverket, Tillväxtverket, Statens skolverk samt Inspektionen för vård och omsorg finns också med bland de 149 utsedda remissinstanserna.

Myndigheter under regeringen har i och för sig inget val. De är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock själv om den har några synpunkter att redovisa. Om så inte är fallet räcker ett besked om detta.

Det är inte nödvändigt att stå på listan. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Oavsett inbjudan eller inte är sista inlämningsdag given. Finansdepartementet vill ha remissvaren senast den 11 september 2017.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *