Karolinska
Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Carin Tellström.

Tillfälliga chefer i ny pengarullning

Det stormar återigen kring Karolinska universitetssjukhusets konsultnotor. Den här gången handlar det inte om managementkonsulter, utan om upphandlade chefer.


Efter avslöjandena om Karolinska universitetssjukhusets stora beroende av managementkonsulter kommer Dagens Nyheter med uppgifter om höga konsultkostnader även inom andra områden. Sjukhuset har mellan åren 2015 och 2018 hyrt in tillfälliga chefer, i väntan på egen rekrytering, från bemanningsföretaget Nordic Interim för 133 miljoner kronor.

Enligt tidningen har varje heltidstjänst kostat sjukhuset i snitt fyra miljoner kronor per år. På avtalet har det avropats betydligt mer, och möjligen också andra typer av tjänster, än vad som från början specificerats.

Styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset bekräftar att de nya uppgifterna kring dyra konsulter ger en allvarlig bild. Styrelsen behöver enligt dess ordförande Håkan Sörman förstå alla delar och har bett om en redogörelse:

– Om det som har hänt visar sig strida mot lagar, regler eller gott omdöme så är det något vi kommer att gå vidare med.

Från sjukhusets sida uppges att det finns ett gällande avtal med Nordic Interim avseende rekrytering av högre chefer. Upphandlingen har genomförts enligt regler och rutiner.

Dessutom poängteras att kostnaderna för interimschefer från Nordic Interim har minskat successivt, från 48,6 miljoner kronor under 2016 till cirka sju miljoner kronor hittills i år. Detta är enligt plan och i takt med att chefer har rekryterats.

I stormen meddelar sjukhusdirektör Melvin Samsom att han har beslutat sig för att våren 2019 lämna sitt uppdrag.

– Vi befinner oss nu i ett läge då sjukhuset behöver ett annat ledarskap för att gå in i nästa fas.

Melvin Samsom rekryterades år 2014 för att leda den stora förändring som Karolinska stod inför. Viktiga delar i hans bakgrund var erfarenhet från att leda förändringar i andra liknande universitetssjukhusmiljöer. Flera av de anlitade interimscheferna är plockade från hans nätverk.

Konkurrensverket har inlett en granskning av dessa bemanningsköp.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *