Catharina Johansson
Catharina Johansson kämpar vidare. Foto: Alingsås kommun.

Tar strid för principiell fråga

Upphandlingsreglerna saknar undantag för idéburna företag. Det görs tydligt av förvaltningsrätten som dömer Alingsås kommun till fem miljoner kronor i böter.

Alingsås kommun och Bräcke diakoni ingick ett så kallat idéburet offentligt partnerskap kring driften av äldreboendet Ginstgården. Den uppmärksammade affären, som är värd sammanlagt 75 miljoner kronor, har ifrågasatts av Konkurrensverket.

– Oavsett vad man kallar ett avtal med en leverantör måste upphandlingsreglerna följas om avtalet innebär att en upphandlande myndighet köper en tjänst, sa Karin Lunning som var tillförordnad generaldirektör för Konkurrensverket i fjol somras när ärendet lämnades till förvaltningsrätten.

Verkets ansökan om upphandlingsskadeavgift får nu fullt bifall från förvaltningsrätten. Alingsås kommun döms till fem miljoner kronor i böter. Bedömningen är att kommunen har gjort en otillåten direktupphandling och att upphandlingen skulle ha annonserats ut.

Fast Alingsås kommun är stridslysten:

– Det här är en principiell fråga och vi kommer försöka ta det så högt upp vi kan, menar Catharina Johansson, chef för vård- och äldreomsorgsförvaltningen, som gett det juridiska ombudet klartecken till att gå vidare med överklagande av ärendet.

Kommunen försvarar sitt handlande med att avtalet gällde så kallade icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse. Därmed ska avtalet enligt unionsrätten inte omfattas av upphandlingslagstiftningen.

– Vi tror på den här typen av samarbeten och tror det är viktigt att utveckla dem, inte bara för oss i Alingsås utan för hela Sverige som nation.

Förvaltningsrätten anser att det av avtalet framgår att stiftelsen åtagit sig att, mot ekonomisk ersättning, utföra prestationer som är av direkt ekonomiskt intresse för kommunen. Och för tjänster av ekonomisk karaktär är det upphandling som gäller.

Vad gäller upphandlingsskadeavgiftens storlek anser domstolen att det föreligger flera försvårande omständigheter. Argumentet att rättsläget har varit så oklart att detta utgjorde en förmildrande omständighet underkänns.

Kommunen yrkande om att ett förhandsavgörande skulle inhämtas från EU-domstolen. Förvaltningsrätten avslog detta önskemål.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *